Triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT lễ kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình

548
Đánh giá bài viết

Ngày 5-6, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT lễ kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình. Dự và chỉ đạo có Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban giám đốc và chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương.

Hội nghị triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT lễ kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình

Tại hội nghị, theo Kế hoạch số 2722/KH-CAT-PV01 ngày 19/5/2020 của Công an tỉnh về bảo đảm ANTT lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình đại diện chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã trình bày phương án cụ thể, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất để thực hiện tốt nhiệm vụ, như: đảm bảo TTATGT, trật tự công cộng; bảo vệ tuyệt đối an toàn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tham dự lễ; đấu tranh có hiệu quả các đối tượng có hoạt động chống đối, đối tượng hoạt động phạm tội; công tác triển khai thực hiện đảm bảo ANTT..v.v..

Chỉ huy đơn vị PC06 trình bày phương án bố trí lực lượng đảm bảo ANTT.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, trên cơ sở các nội dung, ý kiến đề xuất thì từng đơn vị cần phải chủ động bám sát kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót. Đồng thời, yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ lễ tiết tác phong; nắm chắc tình hình dư luận, trên không gian mạng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp tốt với các lực lượng khác để đảm bảo tốt công tác TTATGT, TTCC và giao trực tiếp một số nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị, địa phương cũng như phân công trách nhiệm từng đồng chí trong lãnh đạo Công an tỉnh nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trước, trong và sau thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình.

Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngay sau buổi triển khai kế hoạch, Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra công tác chuẩn bị và thực hiện một số nội dung, công việc cụ thể tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình.

Trần Tuấn