Triển khai mô hình “Phong nha- Kẻ bàng điểm đến an toàn, ấn tượng”.

262
Đánh giá bài viết

Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban chỉ đạo 138 huyện Bố Trạch, Công an huyện Bố Trạch triển khai mô hình “Phong nha- Kẻ bàng điểm đến an toàn, ấn tượng”. Đến dự có đại diện Công an tỉnh Quảng Bình, UBND huyện Bố Trạch, Công an huyện Bố Trạch, Ban quản lý vườn Phong Nha Kẻ Bàng, các đội thuyền du lịch cùng các tập thể, cá nhân liên quan.

 

Toàn cảnh hội nghị

Trong những năm qua công tác đảm bảo ANTT được chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng, công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn được triển khai đồng bộ, bước đầu mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như có một số đối tượng lợi dụng sự phát triển du lịch tại đây, lượng khách lưu trú đông đã có nhiều hoạt động tuyên truyền chống phá chính quyền, kích động, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước…

 

Lãnh đạo huyện Bố Trạch phát biểu chỉ đạo.

 

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Ban chỉ đạo 138 huyện Bố Trạch, Công an huyện, xã Sơn Trạch  xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Phong nha – Kẻ bàng điểm đến an toàn, ấn tượng”, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể cơ quan, doanh nghiệp trong việc xây dựng mô hình liên kết hướng đến sự phát triển bền vững trong lĩnh vực du lịch tại địa bàn, bảo vệ cảnh quan môi trường, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu du lịch. Bên cạnh đó nhằm phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, tuyên truyền cho nhân dân nâng cao nhận thức trong việc phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất ;à dịp vào mùa du lịch.

 

Đại diện cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, chính quyền, hội đồng mục vụ tại địa bàn ký cam kết thực hiện mô hình.
Đại diện cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, chính quyền, hội đồng mục vụ tại địa bàn ký cam kết thực hiện mô hình.

Đại diện một số đơn vị liên quan phát biểu ý kiến với mong muốn mô hình “Phong nha – Kẻ bàng điểm đến an toàn, ấn tượng” đi vào hoạt động sẽ gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận, giúp cho nên du lịch tại địa phương ngày càng phát triển hơn nữa, để làm được điều đó cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể liên quan, mà quan trọng nhất là sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương đối với nhân dân và đội thuyền phục vụ du lịch trong việc  liên kết đảm bảo ANTT trong lĩnh vực du lịch.

 Thùy Trang