Từ 15/3: Cho vay tiền đi du lịch, mua xe máy đến 100 triệu đồng

111

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN về quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Theo đó, nhu cầu vốn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

(i) Mua phương tiện đi lại, đồ dùng, trang thiết bị gia đình.

(ii) Chi phí học tập, chữa bệnh, du lịch, văn hóa, thể dục, thể thao.

(iii) Chi phí sửa chữa nhà ở.

Đồng thời quy định tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đối với một khách hàng tại công ty tài chính không vượt quá 100 triệu đồng (mức tổng dư nợ này không áp dụng đối với cho vay tiêu dùng để mua ô tô và sử dụng ô tô đó làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay đó theo quy định của pháp luật).

Thông tư 43/2016/TT-NHNN bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2017 và sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, tạo cơ sở pháp lý đối với hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính, bảo đảm hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính phát triển bền vững, an toàn, lành mạnh và hiệu quả.

Tiêu Dao