Tuổi trẻ Công an huyện Quảng Trạch hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

77
Đánh giá bài viết

Sáng ngày 18/04/2017, Đoàn thanh niên Công an huyện Quảng Trạch đã tổ chức Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đến dự buổi lễ có đồng chí Thiếu tá Trương Việt Quảng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện, các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an huyện, đại diện BCH các đội nghiệp vụ, Công an đồn Hòn La cùng toàn thể các đồng chí đoàn viên thanh niên Công an huyện.

 

Ảnh: Lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong đoàn viên thanh niên công an huyện Quảng Trạch

Để thực hiện tốt cuộc vận động nêu trên, Đoàn thanh niên Công an huyện đã đưa ra 03 nhóm nội dung, biện pháp trọng tâm. Một là, Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác chiến đấu và sinh hoạt; đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Công an huyện. Hai là, Tổ chức cho Ban chấp hành các chi đoàn ký cam kết thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động; đẩy mạnh các hoạt động tuyên tuyền về tình hình, kết quả triển khai Cuộc vận động. Làm tốt công tác biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, gương mẫu, tận tụy, ứng xử văn hóa, vì nhân dân phục vụ. Tăng cường viết các tin, bài phản ánh kết quả thực hiện Cuộc vận động. Ba là, Lập các diễn đàn có nội dung phù hợp với Cuộc vận động để đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia, với các chủ đề như: “Tôi là chiến sỹ Công an”; “Tuổi trẻ và trách nhiệm người chiến sỹ Công an”; “Sống đẹp”, “Yêu đẹp”…

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện, Thiếu tá Trương Việt Quảng – Phó Trưởng Công an huyện đã nhấn mạnh 04 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Thực hiện cuộc vận động phải gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua khác do Bộ Công an, Công an tỉnh và Đoàn cấp trên phát động, đặc biệt là phong trào thi đua Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Cụ thể hóa các nội dung Cuộc vận động và phong trào trên bằng những hành động, việc làm cụ thể, phù hợp chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phát huy hiệu quả vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong thực hiện các mặt công tác chuyên môn tại đơn vị. BCH Đoàn cơ sở Công an huyện và BCH các Chi đoàn tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng để Cuộc vận động thực sự đi vào thực tiễn công tác, chiến đấu và đời sống hàng ngày của mỗi một đoàn viên, thanh niên.

Đây là Cuộc vận động có ý nghĩa cực kỳ quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện của đoàn viên thanh niên Công an huyện đối với yêu cầu xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, tư thế, lễ tiết tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, hướng đến mục đích lớn nhất là bảo vệ và phục vụ nhân dân.

Tại Lễ phát động, đại diện BCH các chi đoàn đã tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Cuộc vận động. Trong không khí phấn khởi, nghiêm túc của Lễ phát động, tuổi trẻ Công an huyện tin tưởng rằng cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” sẽ đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, thực sự hiệu quả, tác động tích cực, sâu rộng đến từng đoàn viên thanh niên trong toàn đơn vị.

                                                                                    CAQT