UBND Thị xã Ba Đồn triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 2017

94
Đánh giá bài viết

Ngày 21/02/2017, UBND Thị xã Ba Đồn tổ chức tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ  ANTQ năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017. Đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy, Phó giám đốc Công an tỉnh  và đồng chí Mai Tất Thắng, Phó chủ tịch UBND Thị xã đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đánh giá: Năm 2016, Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn đã có những  chuyển biến tích cực và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng. Trong đó, đã xây dựng mới 04 mô hình, tiếp tục củng cố và duy trì 12 mô hình quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Các mô hình đã phát huy tác dụng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và TTATXH, tạo động lực  thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của Thị xã. Có 65/67 đơn vị, địa phương đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Tuy nhiên, việc củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình chưa thực hiện thường xuyên. Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác xây dựng phong trào chưa được quan tâm đúng mức.

Đại tá Trần Minh Thùy Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016

Để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2017, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Thị xã, Đại tá Trần Minh Thùy nhấn mạnh: Cần nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Quan tâm, củng cố xây dựng đội ngũ nòng cốt làm công tác ANTT đủ sức giải quyết tình hình ngay từ cơ sở. Gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua yêu nước, qua đó đảm bảo ANTT, tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn thị xã Ba Đồn ngày càng phát triển

                                                         Xuân Hoài