Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Công an Quảng Bình

1222
Đánh giá bài viết

 

Là lực lượng nòng cốt trong sáng tạo, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động công tác Công an trong lực lượng Công an  Quảng Bình, Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã không ngừng nỗ lực, có nhiều sáng kiến khoa học, đóng góp quan trọng vào công tác cải cách thủ tục hành chính của Công an Quảng Bình trong những năm qua.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin phục vụ công tác của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an trong tình hình mới, Công an tỉnh Quảng Bình đã thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin và triển khai chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo. Trên cơ sở đó, phòng Tham mưu Công an tỉnh đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục củng cố và tăng cường hạ tầng kỹ thuật Công nghệ thông tin, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu ứng dụng Công nghệ thông tin của Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương. Điển hình như nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng WAN của Bộ Công an và mạng LAN của Công an tỉnh; triển khai xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, Internet của Công an tỉnh đảm bảo đồng bộ, đáp ứng lộ trình thực hiện Chính phủ điện tử trong lực lượng Công an, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác để giảm bớt văn bản giấy, nhất là việc lưu trữ, truyền đạt thông tin; thực hiện tốt việc tham gia các hội nghị, họp giao ban trực tuyến do Bộ Công an tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả hệ thống mạng tin học nghiệp vụ.

 

 

Triển khai xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, Internet của Công an tỉnh đảm bảo đồng bộ, đáp ứng lộ trình thực hiện Chính phủ điện tử trong lực lượng Công an.

 

Đơn vị đã tham mưu cho Lãnh đạo Công an tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước của Bộ Công an trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự như: Công tác cấp, quản lý căn cước công dân, đăng ký mẫu dấu, đăng ký quản lý cư trú, đăng ký, quản lý xe cơ giới…; thực hiện công tác quản lý, đăng ký khách lưu trú trực tuyến qua mạng đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh; quét mẫu dấu nhằm rút ngắn thời gian giao trả con dấu; triển khai thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh; phối hợp lắp đặt phần mềm quản lý con dấu…

Xây dựng, đưa vào sử dụng Trang thông tin điện tử Công an Quảng Bình trên mạng internet, phục vụ tốt công tác tuyên truyền và công khai các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, phí, lệ phí, địa chỉ, cán bộ, thời gian giải quyết và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan… Trong đó, đã hướng dẫn chi tiết cách thức thực hiện thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT…, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tìm hiểu, khai thác và thực hiện.

Bên cạnh đó, với nhiệm vụ được giao, phòng Tham mưu Công an tỉnh đã không ngừng chú trọng đầu tư nghiên cứu, triển khai hoạt động của Thư viện điện tử;  ứng dụng phần mềm “Hệ thống quản lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tố giác tội phạm”, phần mềm thi đua khen thưởng và quản lý hồ sơ thông tin hồ sơ công tác cán bộ của Công an tỉnh, phần mềm thực hiện chuyển đổi biện pháp lưu trữ tàng thư căn cước can phạm giúp công tác theo dõi, quản lý can, phạm nhân tại Trại Tạm giam Công an tỉnh được thuận lợi hơn.

 

Hoàn thành và đưa vào hoạt động Trang dịch vụ hành chính công trực tuyến của Công an tỉnh nhằm nâng cao hoạt động hỗ trợ người dân, tổ chức tra cứu, tải biểu mẫu thủ tục hành chính.

 

Đặc biệt, với những sáng tạo công nghệ tin học, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an Quảng Bình đã chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Theo đó, phòng Tham mưu Công an tỉnh chỉ đạo Đội Viễn thông tin học phối hợp với Đội Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tiến hành nghiên cứu, tham khảo các trang dịch vụ hành chính công hiện có của Bộ Công an và của Công an các tỉnh để xây dựng trang Wed dịch vụ công trực tuyến Công an tỉnh Quảng Bình (www.dichvucong.conganquangbinh.gov.vn), với giao diện hiện đại, dễ sử dụng; có khả năng hiển thị tốt trên các thiết bị di động, đảm bảo truy cập  thuận tiện; nhằm cung cấp cho các tổ chức, cá nhân đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục, thời gian…giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Công an trên môi trường mạng; cho phép cá nhân, tổ chức tải các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu; chuẩn bị điều kiện để triển khai một số dịch vụ công trực tuyến của Công an tỉnh ở mức độ 3, mức độ 4.

Với sự vào cuộc quyết liệt của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh quảng Bình trong suốt thời gian qua và sự say mê tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ làm công tác viễn thông – tin học phòng Tham mưu Công an tỉnh không chỉ góp phần cải cách thủ tục hành chính, mà cùng với việc xây dựng đội ngũ và hệ thống cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ công tác Công an, đã góp phần đưa lực lượng Công an Quảng Bình là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của Bộ Công an.

 

T/h: N.O-TT