Vận động giao nộp gần 20kg pháo

445
Đánh giá bài viết

Qua công tác tuyên truyền, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh đã vận động người dân tại địa bàn TP. Đồng Hới tự nguyện giao nộp gần 20kg pháo các loại.

Ngày 2-3, tổ công tác Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội đã vận động Phan Văn H. và Lê Văn T. trú tại TDP 8, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới tự nguyện đến cơ quan Công an giao nộp 03 hộp pháo loại 36 quả x 1,3kg/hộp do nước ngoài sản xuất và 58 viên pháo bi.

Người dân tự nguyện giao nộp pháo tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Trước đó, vào ngày 24-2, tổ công tác của phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cũng đã tiến hành vận động anh Nguyễn Văn Th. trú tại TDP 2, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới giao nộp 01 hộp pháo dàn 09 quả nặng 2,5 kg/hộp, 01 hộp pháo loại 36 quả x 1,3 kg/hộp do nước ngoài sản xuất. Ngày 26-2, đã tiến hành vận động anh Nguyễn Minh Ng. trú tại TDP 6, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới giao nộp cho cơ quan Công an 04 hộp pháo do nước ngoài sản xuất loại 36 quả loại 1,3 Kg/hộp. Ngày 28-2, tiến hành vận động anh Lê Văn H. trú tại TDP 15, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an 04 hộp pháo hoa loại 36 quả x 1,3kg/hộp.

Như vậy chỉ trong mấy ngày, tổ công tác Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh đã vận động người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp gần 20kg pháo.

Gần 20kg pháo các loại được lực lượng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội vận động người dân tự nguyện giao nộp trong dịp này

Được biết, vào ngày 20/2/2020 UBND tỉnh đã có Công văn số 216/UBND-NC về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp pháo. Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp pháo. Gia hạn thời gian để nhân dân tự giác giao nộp pháo trước ngày 31/3/2020.

Trần Tuấn