Vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo qua các nền tảng số

365
Đánh giá bài viết

Vừa qua, Công an thành phố Đồng Hới đã tổ chức thành công Tuần lễ cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thông qua nền tảng DONGHOI SMARTCITY và ứng dụng VNeID.

Công an Đồng Hới hướng dẫn người dân cài đặt các phần mềm để tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đồng Hới đã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cài đặt và sử dụng nền tảng DONGHOI SMARTCITY và ứng dụng VNeID thông qua nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu, thư kêu gọi, tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động cá biệt… đồng thời hướng dẫn người dân tiến hành giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên các nền tảng thông minh dưới dạng các kiến nghị, phản ánh.

Qua công tác tuyên truyền, vận động trên các nền tảng số, nhiều người dân đã đến cơ quan Công an giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Sau khi phân loại và xử lý trên hệ thống, cán bộ, chiến sĩ Công an các xã, phường, đội nghiệp vụ đã trực tiếp tiếp nhận và trao những phần quà ý nghĩa để biểu dương công dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tổng kết Tuần lễ, Công an thành phố đã vận động, thu hồi được 361 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trong đó có hơn 150 hộp pháo, ống pháo, pháo bi, pháo khói các loại.

Qua công tác tuyên truyền, vận động trên các nền tảng số, nhiều người dân đã đến cơ quan Công an giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Có thể nói, đây là cách làm mới và khá hiệu quả của lực lượng Công an thành phố trong việc vận động, thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tồn đọng trong Nhân dân. Là bước áp dụng công nghệ thông tin có tính chất đột phá và tăng cường chuyển đổi số, sử dụng các nền tảng thông minh trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở địa phương. Qua đó, hạn chế những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là giảm tình trạng đốt pháo trái phép, đồng thời khuyến khích người dân cài đặt và sử dụng các nền tảng số trong đời sống xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Trương Tâm