“Xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”

901
Đánh giá bài viết

Chiều 29/3, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để phổ biến, quán triệt Đề án số 10/ĐA-BCA-C07 ngày 15/3/2023 và Kế hoạch số 131/KH-BCA-C07 ngày 15/3/2023 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đại tá Phan Đăng Tĩnh , Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến Công an các huyện, thành phố, thị xã.

Hội nghị, đã được thông qua nội dung cơ bản, trọng tâm của Đề án số 10 và Kế hoạch số 131 của Bộ Công an về “Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; sự cần thiết xây dựng đề án; vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, hậu cần, kỹ thuật và kết quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; dự báo tình hình, quan điểm, định hướng mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp; đánh giá tác động tích cực và những vấn đề đặt ra khi triển khai Đề án…

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình.

Thông qua Đề án, nhằm giúp CBCS công an các đơn vị, địa phương nắm rõ quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời xác định rõ nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, không hình thức trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị, địa phương.

Đại tá Phan Đăng Tĩnh – Phó giám đốc Công an tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị, thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương, tổ chức thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ và những mục tiêu cụ thể nhằm “Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2030 thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo Đề án số 10/ĐA-BCA-C07 và Kế hoạch số 131/KH-BCA-X01 cũng như tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA của Đảng ủy CATW; cụ thể hóa triển khai Đề án đi vào thực tiễn, đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

QT -TT