Xây dựng pmô hình “Dân vận khéo” tại bản Cây Cà, xã Trường Sơn

434
Đánh giá bài viết

Ngày 19/5/2023, tại bản Cây Cà, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Công an huyện Quảng Ninh phối hợp Hội LHPN huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị thực hiện mô hình “Dân vận khéo” giúp bản Cây Cà, xã Trường Sơn phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa, ANTT.

Hội nghị thực hiện mô hình “Dân vận khéo” giúp bản Cây Cà, xã Trường Sơn phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa, ANTT.

Bản Cây Cà là địa bàn có vị trí cách trung tâm xã Trường Sơn khoảng 02 km. Có 56 hộ, 242 khẩu, chiếm 4,64% nhân khẩu toàn xã; có 32 hộ nghèo, chiếm 7,76% hộ nghèo toàn xã; thu nhập bình quân đầu người 18 triệu đồng/người/năm. Người dân sinh sống chủ yếu nhờ canh tác, trồng trọt, chăn nuôi thủ công. Đời sống nhân dân đã được cải thiện hơn trước, đại đa số chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ANTT cơ bản giữ vững ổn định.

Báo cáo viên của Công an huyện tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma tuý.

Tuy nhiên, nhìn chung mức độ phát triển kinh tế còn chậm và lạc hậu, trình độ năng lực sản xuất hạn chế, dân trí còn thấp, vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, việc tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe; giáo dục đào tạo, hạ tầng giao thông, thông tin văn hóa, xã hội còn hạn chế; một bộ phận đồng bào ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật còn nhiều vấn đề cần quan tâm.

Các đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, bà con Nhân dân được lắng nghe các báo cáo viên của Công an huyện tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, trật tự an toàn giao thông, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Cũng tại hội nghị, Công an huyện và Hội LHPN huyện đã trao tặng 01 máy xay ngũ cốc và hệ thống loa truyền thanh.

Trao tặng 01 máy xay ngũ cốc cho bà con Bản Cây Cà.
Trao tặng hệ thống loa truyền thanh.

Đây là hoạt động thiết thực bước đầu thực hiện Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 17/2/2023 của Huyện ủy Quảng Ninh về thực hiện mô hình “Dân vận khéo” giúp các bản thuộc 02 xã Trường Sơn, Trường Xuân phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa, ANTT giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030. Gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tặng quà cho bà con Bản Cây Cà.
Tham gia dọn vệ sinh tại Bản Cây Cà.

Qua hội nghị nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, khơi dậy tinh thần tự lực, khát vọng vượt khó vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con.

Trần Tuấn