Chế độ dành cho con thương binh, liệt sĩ

783

Con của thương binh, liệt sĩ được hưởng những chế độ về miễn tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ nòng cốt, miễn gọi nhập ngũ, được ưu tiên trong tuyển sinh, được trợ giúp pháp lý, được cấp phụ cấp hàng tháng…

 

Ảnh minh họa.

 

1. Miễn tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ nòng cốt

Áp dụng đối với:

– Con của liệt sĩ

– Con của thương binh hạng 1 hoặc bệnh binh hạng 1

– Con của người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin không còn khả năng lao động

(Khoản 2 Điều 12 Luật dân quân tự vệ 2009)

2. Miễn gọi nhập ngũ

Áp dụng đối với:

– Con của liệt sĩ

– Con của thương binh hạng 1

– 01 con của thương binh hạng 2

– 01con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

– 01 con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên

(Khoản 2 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015)

3. Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Áp dụng đối với con của liệt sĩ được hưởng trợ cấp hàng tháng

(Khoản 5 Điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010)

4. Giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Áp dụng đối với con của liệt sĩ không được hưởng trợ cấp hàng tháng

(Khoản 3 Điều 10 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010)

5. Được ưu tiên trong tuyển sinh

Áp dụng đối với:

– Con của người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945

– Con của người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/08/1945

– Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động

– Con của thương binh

– Con của bệnh binh

(Khoản 4 Điều 9, Khoản 4 Điều 10, Khoản 2 Điều 18, Khoản 4 Điều 21, Khoản 4 Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2005, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012)

Cụ thể:

– Kỳ thi THPT Quốc gia: Được cộng 0.5 điểm (áp dụng đối với con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên). (Khoản 1 Điều 36 Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT)

– Được ưu tiên trong tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp (Thông tư 27/2014/TT-BGDĐT)

– Được ưu tiên tuyển sinh trình độ Đại học, Cao đẳng. (Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT)

– Kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ: Được cộng 10 điểm đối với thang điểm 100 trong trường hợp không được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc 1 điểm đối với thang điểm 10 đối với 1 trong 2 môn thi hoặc kiểm tra chuyên ngành quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 5 Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT.

– Ưu tiên tuyển sinh đi học nước ngoài. (Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT)

6. Được ưu tiên trong tạo việc làm

Áp dụng đối với:

– Con của người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945

– Con của người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/08/1945

– Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động

– Con của thương binh

– Con của bệnh binh

(Khoản 4 Điều 9, Khoản 4 Điều 10, Khoản 2 Điều 18, Khoản 4 Điều 21, Khoản 4 Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2005, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012)

Cụ thể:

– Được ưu tiên trong tuyển dụng công chức (thi tuyển hoặc xét tuyển)

– Được ưu tiên trong thi tuyển viên chức (áp dụng đối với con của liệt sĩ, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh)

(Khoản 1 Điều 5 Nghị định 24/2010/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 8 Nghị định 112/2011/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP)

7. Được hỗ trợ theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học

Áp dụng đối với:

– Con của người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945

– Con của người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/08/1945

– Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động

– Con của thương binh

– Con của bệnh binh

(Khoản 4 Điều 9, Khoản 4 Điều 10, Khoản 2 Điều 18, Khoản 4 Điều 21, Khoản 4 Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2005, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012)

Cụ thể là được miễn, giảm học phí.

(Khoản 3 Điều 33 Nghị định 75/2006/NĐ-CP)

8. Được trợ giúp pháp lý

Áp dụng đối với con của liệt sĩ.

(Khoản 1 Điều 1 Nghị định 14/2013/NĐ-CP)

9. Miễn phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự

Áp dụng đối với con của liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi.

(Khoản 1 Điều 4 Nghị định 92/2008/NĐ-CP)

10. Được xuất ngũ trước thời hạn đối với nghĩa vụ công an nhân dân

Áp dụng đối với con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

(Khoản 1 Điều 9 Thông tư 38/2016/TT-BCA)

11. Được Nhà nước đóng BHYT

Cụ thể, con của liệt sĩ được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

(Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014)

12. Được trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp 1 lần

– Được trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với con liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

Lưu ý: Không áp dụng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với con của người có công cách mạng từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học trong những trường hợp sau:

+ Không tiếp tục đi học ngay sau khi kết thúc bậc học phổ thông;

+ Đã hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng trong thời gian theo học tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học;

+ Đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng trong thời gian theo học tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học mà thôi học hoặc bị buộc thôi học.

 

Lưu ý: Về việc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng:

+ Người hy sinh từ ngày 01/10/2005 thì con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ tháng liền kề khi liệt sĩ hy sinh;

+ Người hy sinh trước ngày 01/10/2005 thì con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày 01/01/2013;

+ Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.

Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;

– Được điều dưỡng phục hồi sức khỏe 02 năm/lần đối với con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

(Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công cách mạng sửa đổi 2012)

 

Tiêu Dao