Bộ Công an triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

89
Đánh giá bài viết

Sáng ngày 28/6/2018, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn- Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Đầu cầu Công an tỉnh Quảng Bình có đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo, đại diện chỉ huy công an các đơn vị, địa phương, các phòng ban liên quan cùng đầu cầu Công an các tỉnh trên toàn quốc.

 

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là biện pháp được Tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Luật hình sự, xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án tại các cơ sở giam giữ. Đây là chế định mới, lần đầu tiên được quy định trong Bộ Luật hình sự và Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015; chế định mới này được xem là biện pháp mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với các phạm nhân, giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế vi phạm pháp luật và tái phạm tội. Vì vậy, việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện là hết sức cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

 

Đầu cầu Công an tỉnh Quảng Bình
Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị trực tuyến tại Quảng Bình.
Đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng dự hội nghị.

“Giảm hình phạt tù, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện  trong việc xử lý người phạm tội, xã hội hóa công tác thi hành án, từng bước hội nhập quốc tế” là quy định mới nên các bước thực hiện phải được tiến hành thận trọng đúng quy trình pháp luật, đảm bảo chính sách khoan hồng đối với người phạm tội vừa phải bảo đảm ANTT và phòng ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

 

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo cuộc họp trực tuyến.

 

 Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, thực hiện các quy định về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, thể hiện sự khoan hồng của của nhà nước ta với các phạm nhân. Thứ trưởng còn đặc biệt nhấn mạnh: Việc thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện vừa bảo đảm chính sách khoan hồng đối với người phạm tội vừa phải bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Do đó, khi xét, lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện, công an các đơn vị địa phương phải xem xét thận trọng, chặt chẽ để đảm bảo không ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Đồng thời, chú trọng việc tiếp nhận, quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương. Công an các đơn vị địa phương tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện để đảm bảo áp dụng và thực hiện hiệu quả theo quy định của pháp luật. Đồng thời,  đề nghị Công an các đơn vị địa phương của Bộ Công an, kết hợp công tác tuyên truyền rộng rãi về nội dung này cho nhân dân nắm và hiểu rõ hơn về chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện, phối hợp chặt chẽ để rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để thực hiện chủ trương này đạt mục tiêu cao nhất.

 

Đầu cầu Công an tỉnh Quảng Bình

 

Quyền, nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện

 

Theo Đề án, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện được hưởng các quyền cơ bản của công dân (trừ những quyền mà Toà án đã hạn chế hoặc tước bỏ trong bản án đã tuyên đối với từng người và các nội dung trong quy định bắt buộc đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện). Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đã chấp hành được một phần hai (1/2) thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì có thể được xem xét rút ngắn thời gian thử thách.

 Sau khi được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được tha tù phải trình diện ngay UBND, Công an xã, phường, thị trấn (Công an cấp xã) nơi về cư trú và đăng ký tạm trú, thường trú theo quy định của Luật cư trú; thực hiện cam kết của mình về tuân thủ pháp luật và các quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của địa phương, nội quy, quy chế nơi cư trú, làm việc; không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

 Người được tha thù trước thời hạn có điều kiện phải chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; chịu sự quản lý, giám sát, giáo dục của UBND cấp xã; cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi cư trú và người được cơ quan có thẩm quyền phân công quản lý, giáo dục. 

Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện bị hạn chế quyền tự do cư trú. Trường hợp nếu có lý do chính đáng cần phải đi khỏi nơi cư trú thì phải xin phép và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Đi khỏi địa bàn cư trú trong thời gian 03 ngày phải được sự đồng ý của cán bộ được giao trực tiếp quản lý, giáo dục; từ trên 03 ngày phải được sự đồng ý của UBND cấp xã và khai báo tạm trú, tạm vắng (theo quy định của pháp luật về cư trú). 

 Trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thay đổi nơi cư trú giữa các xã trong huyện thì do cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện quyết định; thay đổi nơi cư trú giữa các huyện trong tỉnh do cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh quyết định. Trường hợp thay đổi nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác do cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an quyết định; chỉ giải quyết cho thay đổi nơi cư trú nếu xét thấy có lợi cho công tác giáo dục, ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, đồng thời vẫn bảo đảm việc quản lý, giám sát.

 Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải có mặt theo yêu cầu của UBND cấp xã được giao quản lý, giám sát, giáo dục; cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu (đối với đối tượng quân đội quản lý); định kỳ 03 tháng phải báo cáo bằng văn bản việc chấp hành các quy định đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, có xác nhận của người được giao quản lý, giám sát với UBND cấp xã được giao quản lý, giám sát, giáo dục; cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu (đối với đối tượng quân đội quản lý).

 Người được tha thù trước thời hạn có điều kiện bị cấm tham gia các tổ chức chính trị; cấm đảm nhiệm chức vụ, quyền hạn; không được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và quyền bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội.

T.T

 

Quyền, nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo – Cổng thông tin điện tử Bộ Công an)