Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh phát động thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an

1237
Đánh giá bài viết

Sáng 27/6,  Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh đã tổ chức lễ phát động thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh phát động thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an

 Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Xuân Hồng – Trưởng Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch 1215 của Công an tỉnh về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA nhằm đổi mới nâng cao chất lượng học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Giúp cho cán bộ chiến sỹ đơn vị nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa và giá trị to lớn của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, ý thức chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, rèn luyện tác phong người chiến sỹ CAND chấp hành nghiêm chỉnh điều lệnh, kỹ năng ứng xữ của cán bộ chiến sỹ đối với Nhân dân khi giải quyết công việc, liên hệ công tác, phục vụ Nhân dân một cách “tốt nhất, tận tụy nhất”.

 

Các đội nghiệp vụ đã ký cam kết nhằm thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 04/CT-BCA

 Lễ phát động đã được được toàn thể CBCS Phòng hồ sơ nghiệp vụ , biểu thị quyết tâm cao, trước sự chứng kiến của BCH đơn vị các đội nghiệp vụ đã ký cam kết nhằm thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 04/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

 

                                                                                                                                                                Việt Hùng