Bộ Công an trao 500 triệu đồng hỗ trợ CBCS Công an Quảng Bình khắc phục hậu quả bão số 10

12

Ngày 03/10/2017, đại diện Cục chính sách, Bộ Công an đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình để khắc phục hậu quả cơn bão số 10 đổ bộ vào địa bàn hồi giữa tháng 9 năm 2017.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp nhận 500 triệu đồng do Bộ Công an hỗ trợ để khắc phục hậu quả bão số 10

Bão số 10 đổ bộ vào Quảng Bình gây thiệt hại nặng nề. Để kịp thời động viên, chia sẻ với Công an Quảng Bình, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định hỗ trợ 500 triệu đồng để cho cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình khắc phục hậu quả. Đại diện Cục chính sách, Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh làm tốt công tác rà soát, kê khai, thống kê thiệt hại, lập danh sách cán bộ, chiến sỹ bị thiệt hại nặng để hỗ trợ kịp thời, sớm ổn định đời sống, động viên cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Ngô Quang Văn