Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng giao ban quý IV thực hiện Nghị định 77 của Chính Phủ

76

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Thượng tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Quân sự, Biên phòng và các phòng, ban liên quan của ba lực lượng.

Quý IV năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ba lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị định số 77, Quy chế 441, nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên trên khu vực biên giới, trên biển, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh mạng, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các đối tượng cực đoan trong tôn giáo góp phần giữ vững ANTT, đảm bảo quốc phòng an ninh (QPAN) biên giới quốc gia, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của địa phương.

 

Toàn cảnh hội nghị

Trong quý, cả ba lực lượng đã phối hợp trao đổi 57 tin về ANTT, quốc phòng; giải quyết 36 vụ liên quan. Phối hợp tổ chức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trên hai tuyến biên giới. Điều tra kết luận 11 vụ phạm pháp hình sự, liên quan 16 đối tượng.

Để giữ vững sự ổn định và phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa ba lực lượng đạt hiệu quả tốt hơn, các ý kiến tham luận được nêu lên trong hội nghị, tập trung vào những vướng mắc, khó khăn, những nguyên nhân còn tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp, đặc biệt là tình hình biên giới, trên biển và nội địa.

 

Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó chủ tịch tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng đã tuyên dương những kết quả mà ba lực lượng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Mặc dù trong điều kiện công tác chiến đấu còn gặp nhiều khó khăn, song ba lực lượng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp nắm, trao đổi thông tin, tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, biện pháp xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh, không để đột xuất bất ngờ, nhất là vấn đề khiếu kiện liên quan đến chi trả tiền đền bù của Formosa; FLC; Nhiệt điện Quảng Trạch. Đồng thời yêu cầu ba lực lượng quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ QPAN năm 2018, làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo sát đúng để tham mưu cho cấp ủy, đảng chính quyền triển khai có hiệu quả chính sách phát triển kinh tế, xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ QPAN, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị, chức sắc cực đoan tôn giáo…

 

Đồng chí Thượng tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Thượng tá Bùi Quang Thanh, Phó giám đốc Công an tỉnh đại diện ba lực lượng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó chủ tịch và đề ra phương hướng trong quý I năm 2018, ba lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng cùng trao đổi, nắm chắc các đối tượng trên địa bàn, hội anh em dân chủ, đấu tranh phản bác với các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc sự thật, kích động nhân dân, truyền đạo trái phép, hiệu ứng BOT, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát động xây dựng mô hình ở vùng biển và vùng giáo. Việc trao đổi thông tin cần chặt chẽ hơn đặc biệt là tham mưu cho lãnh đạo ba ngành làm tốt công tác giữ vững QPAN trong tình hình hiện nay.

 

Thùy Trang