Cấp căn cước công dân gắn chíp và đăng ký tài khoản định danh điện tử lưu động cho tăng ni, phật tử

59
Đánh giá bài viết

Thực hiện Tháng Thanh niên năm 2024, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã triển khai các hoạt động xung kích, tình nguyện để cấp căn cước công dân gắn chip và đăng ký tài khoản định danh điện tử cho các tăng ni, phật tự tại chùa Đại Giác, thành phố Đồng Hới.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024). Các đồng chí đoàn viên đã đến tại chùa Đại Giác, tổ chức thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip và đăng ký tài khoản định danh điện tử lưu động cho 100% tăng ni, phật tử nơi đây khi đủ điều kiện được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử theo quy định. Qua đó để các tăng ni, phật tự có được hồ sơ cá nhân cần thiết, phục vụ các hoạt động giao dịch hành chính, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Bên cạnh đó, các đoàn viên Chi đoàn cũng phổ biến, hướng dẫn tăng ni, Phật tử sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến…

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, mang lại lợi ích cho cộng đồng, được đông đảo quần chúng Nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao.

Quang Công