Công an huyện Bố Trạch tuyên tuyền pháp luật về phòng chống ma túy và đảm bảo trật tự an toàn giao thông

406
Đánh giá bài viết

Ngày 10/9, tại hội trường UBND xã Đại Trạch, Công an huyện Bố Trạch tổ chức Hội nghị tuyên tuyền pháp luật về phòng chống ma túy và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Tại buổi tuyên truyền các tuyên truyền viên Công an huyện đã thông tin các nội dung, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, về tác hại của ma túy đối với con người. Giới thiệu về cách tự phòng, chống tệ nạn ma túy và địa chỉ, số điện thoại để thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện tội phạm về ma túy và một số loại tội phạm khác. Đồng thời cán bộ và nhân dân xã Đại Trạch còn được nghe phổ biến Luật Giao thông đường bộ, các kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cán bộ và nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy. Chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, đường sắt để đảm bảo an toàn tình mạng, tài sản cho chính mình và những người xung quanh.

Thái Ngọc – CABT