Công an huyện Quảng Trạch phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức ra mắt, giao nhiệm vụ cho Công an Chính quy đảm nhiệm các Chức danh Công an xã

1031
Đánh giá bài viết

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, ngày 02/12/2019, Ban chỉ huy Công an huyện Quảng Trạch đã thống nhất cấp ủy, chính quyền 03 xã được bố trí Công an chính quy đợt này tổ chức ra mắt, giao nhiệm vụ các đồng chí đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

Đ/c Trung tá Trương Việt Quảng – Phó Trưởng Công an huyện phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảm nhiệm các chức danh CAX Quảng Xuân

Trong đợt 2 năm 2019, trên địa bàn huyện Quảng Trạch, có 09 CBCS Công an chính quy được bố trí về 03 xã: Quảng Xuân, Quảng Phương, Cảnh Dương. Đây là những xã trọng điểm về ANTT trên địa bàn huyện. Việc bố trí lực lượng Công an chính quy tại các xã trọng điểm phức tạp là một giải pháp quan trọng, nhằm tăng cường công tác bám dân, bám cơ sở, góp phần làm chuyển biến công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Chính vì vậy, những CBCS nhận nhiệm vụ lần này được Công an huyện lựa chọn, đề xuất là những cán bộ có trình độ nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, có kinh nghiệm thực tiễn và có khả năng vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ; được bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trước khi bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Hội nghị ra mắt, giao nhiệm vụ tại xã Quảng Phương

Để lực lượng Công an xã đi vào hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy mong muốn cán bộ chiến sĩ Công an 03 xã chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh và chỉ thị cấp trên, của ngành cũng như chính quyền địa phương; khẩn trương ổn định tổ chức hoạt động, lên kế hoạch, phương án, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường bám dân, bám cơ sở, góp phần chuyển biến công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương; mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, tận tâm, tận tụy trong công việc góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của CBCS Công an trong lòng nhân dân như 6 điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng Công an.

Công an huyện Quảng Trạch sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, sát cánh cùng các đồng chí nhằm giúp các đồng chí yên tâm công tác, nhanh chóng nắm bắt tình hình, làm chuyển biến tình hình một cách sớm nhất, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn mình phụ trách nói riêng, sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện nhà nói chung.        

Đại diện Ban Chỉ huy Công an huyện và các đồng chí được giao nhiệm vụ chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo UBND và đại diện các ban ngành, đoàn thể xã Quảng Phương

Trong ngày 02/12/2019, Công an huyện Quảng Trạch đã hoàn tất các lễ ra mắt công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 03 xã trên địa bàn huyện./.

Trọng Văn – CAQT