Công an huyện Tuyên Hóa chủ động, khẩn trương, tích cực ứng phó với cơn bão số 5

225
Đánh giá bài viết

Thực hiện Công điện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện Tuyên Hóa về ứng phó với diễn biến của cơn bão số 5, Công an huyện Tuyên Hóa đã khẩn trương quán triệt nội dung của Công điện đến toàn thể CBCS và huy động lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão. Bắt đầu từ 17 giờ ngày 17/9/2020, đã bố trí ứng trực 100% quân số, thành lập 03 tổ công tác với 35 CBCS tăng cường cho địa bàn để giúp đỡ Nhân dân, bố trí 6 xe ô tô, 03 xuồng máy sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu.

Đồng chí Thượng tá Bùi Ngọc Chung triển khai lực lượng ứng phó với bão

Công an huyện xây dựng Phương án bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó với cơn bão số 5 năm 2020, kịp thời triển khai thực hiện Phương án đến toàn thể CBCS với phương châm “4 tại chỗ”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ trên địa bàn.

Công tác triển khai phương tiện
Công tác chuẩn bị

Tổ chức lực lượng tại địa bàn giúp đỡ Nhân dân chằng chéo nhà cửa, phát quang cây cối, di dời dân đến nơi an toàn, đã di dời 33 hộ/141 khẩu ở xã Đức Hóa, bố trí lực lượng kêu gọi đồng bào dân tộc tại 2 xã Thanh Hóa, Lâm Hóa ở trong rừng về nhà tránh bão an toàn.

Chỉ huy Công an huyện cùng cấp ủy, chính quyền kiểm tra công tác phòng, chống bão tại địa bàn
Chỉ huy Công an huyện cùng cấp ủy, chính quyền kiểm tra công tác phòng, chống bão tại địa bàn
Chỉ huy Công an huyện thăm hỏi, kiểm tra công tác phòng, chống bão tại giáo xứ Kim Lũ
Công an xã phát quang cây cối phòng, chống bão số 5

Trên tuyến đường thủy nội địa dự kiến 03 tổ công tác với 11 đồng chí cùng với 03 xuồng máy cao tốc làm công tác cứu nạn, cứu hộ giúp đỡ Nhân dân.

Công tác ứng phó hoàn thành, toàn thể CBCS Công an huyện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Công an Tuyên Hóa