Công an Quảng Bình hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2019.

113

Hưởng ứng tuần lễ ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2019, Công an tỉnh Quảng Bình đã có Công văn gửi Công an các đơn vị địa phương thực hiện và triển khai các hoạt động hưởng ứng.

Năm 2019 với chủ đề “Nước cho tất cả – không để ai bị bỏ lại phía sau”; chủ đề Ngày khí tượng năm nay là “Mặt trời, trái đất và thời tiết” các hoạt động này sẽ được tổ chức trong thời gian từ ngày 18/3/2019 đến 25/3/2019, cũng có thể kéo dài và lồng ghép với các ngày lễ lớn 30/4 và 01/5, ngày Môi trường Thế giới 05/6, lễ hội của đơn vị, địa phương. Nội dung thực hiện tập trung vào các hoạt động như:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức các chiến dịch, hoạt động truyền thông về nước sạch và khí tượng. Thông tin, tuyên truyền, trên các phương tiện truyền thông của cơ sở, địa phương (kết hợp treo băng rôn, biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi…) với các nội dung: “Nước cho tất cả – không để ai bị lại phía sau; Nếu chúng ta cùng nhau chia sẻ’ ai cũng có cơ hội được sử dụng nước sạch; Sử dụng hợp lý tài nguyên nước để phát triển bền vững; giữ sạch nguồn nước để phát triển bền vững; giữ sạch nguồn nước vì sức khỏe cộng đồng; Mặt trời, trái đất, thời tiết, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an, cộng đồng xung quanh. 

Huy động đội ngũ cán bộ chiến sĩ, công nhân viên Công an, cộng đồng xung quanh tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch, tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom nước sạch, thu gom rác thải…trong và xung quanh trụ sở đơn vị. Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh trong đơn vị; Chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tham gia tổng vệ sinh môi trường , nguồn nước xung quanh trụ sở đơn vị đóng quân và tại địa bàn cư trú; đảm bảo ANTT cho việc tổ chức các hoạt động mít tinh, lễ ra quân hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới 2019 của các cơ quan, ban ngành liên quan.

 

ảnh minh họa ( Internet)

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy và bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh trong đơn vị. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh theo đúng quy định. Đề nghị Công an các đơn vị địa phương có báo cáo kết quả thực hiện tuần lễ quốc gia Nước sạch và Ngày Khí tượng về Công an tỉnh, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn nước trong thế hệ trẻ đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trong Công an Quảng Bình trong công tác quản lý, khai thác, bảo vệ, phát triển bền vững nguồn nước và ý thức của mỗi cán bộ chiến sỹ Công an Quảng Bình trước những tác động và diễn biến của mặt trời đến đời sống của nhân loại, hạn chế đến mức thấp nhất tác động của mặt trời, biến đổi khí hậu, khai thác nguồn năng lượng mặt trời góp phần phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, phục vụ hiệu quả đời sống an sinh xã hội. Giúp ngăn chặn môi trường ô nhiễm nhất là vào thời điểm mùa du lịch, nhiều hoạt động sẽ diễn ra, không tạo điều điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh phát triển. Vì vậy hoạt động hưởng ứng Tuần Ngày Nước sạch thế giới và Ngày khí tượng  có ý nghĩa rất lớn trong việc giữ gìn vệ sinh cho mỗi cá nhân, đơn vị, đặc biệt là Trẻ em. 

 

HTT