Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

175

Ngày 4 tháng 10 năm 2018, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.

Công an tỉnh tập huấn công tác thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được quán triệt các chuyên đề giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; số định danh cá nhân; công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối, chia sẻ, khai thác trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hướng dẫn quy trình scan phiếu thu thập thông tin dân cư và chuyển lên trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; phân công nhiệm vụ triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong lực lượng công an từng cấp…

Đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Trung tá Phạm Thanh Hoàng – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và một số văn bản quan trọng khác

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy – Phó giám đốc Công an tỉnh, lưu ý: Lớp tập huấn lần này, có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác thu thập, cập nhật thông tin cơ bản của công dân. Vì thế yêu cầu các đại biểu tham gia lớp tập huấn, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu tài liệu và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để được hướng dẫn, giải quyết, qua đó đáp ứng yêu cầu công tác thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từng bước xây dựng một hệ cơ sở dữ liệu về dân cư tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Ngô Quang Văn