Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác CCHC và Chuyển đổi số năm 2024

95
2/5

Ngày 29/02/2024, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và Chuyển đổi số trong Công an tỉnh Quảng Bình năm 2024. Dự hội nghị có Đại tá Hoàng Khắc Lương – Phó Giám đốc Công an tỉnh và chỉ huy một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, thời gian vừa qua công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo kịp thời, toàn diện, sâu sát; ý thức vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Công an các cấp và cán bộ, chiến sỹ được nâng cao; triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức; kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và công tác tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023 được tiến hành nghiêm túc. Đặc biệt, với vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trên địa bàn tỉnh, tạo điểm nhấn trong chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác CCHC và Chuyển đổi số năm 2024.

Về kế hoạch thực hiện công tác CCHC trong lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình năm 2024 đã đưa ra 09 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 trong Công an tỉnh Quảng Bình; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC; công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. Trong đó, kế hoạch xác định cụ thể sản phẩm; đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng nhiệm vụ.

Xác định việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số là khâu đột phá, quan trọng, hỗ trợ công tác CCHC, nâng cao hiệu suất, hiệu quả các mặt công tác của Công an tỉnh. Ngay từ đầu năm 2024, BTV Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUCA ngày 28/01/2024 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Chuyển đổi số của Công an tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Năm 2024, Bộ Công an đưa ra chủ đề là năm mà ngành Công an bắt đầu chuyển đổi trạng thái từ môi trường làm việc truyền thống sang môi trường làm việc điện tử. Do vậy, để triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024, Công an tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; tham mưu thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực, giúp việc trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh.

Tập trung đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện Chuyển đổi số, ưu tiên bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn về điện tử, viễn thông, CNTT tại Công an các đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả, tăng cường giải quyết các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến đảm bảo liên thông, thông suốt đến cấp xã; bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin của ngành Công an; triển khai các giải pháp để thúc đẩy Chuyển đổi số toàn diện trong ngành Công an.

Đại tá Hoàng Khắc Lương – Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị khai nhiệm vụ công tác CCHC và Chuyển đổi số năm 2024.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác CCHT, Chuyển đổi số trong Công an tỉnh năm 2024, Đại tá Hoàng Khắc Lương – Phó giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, cần nghiêm túc đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức nhân rộng điển hình sáng kiến, đổi mới trong thực hiện CCHC; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về kết quả công tác CCHC, Chuyển đổi số, bảo đảm ANTT; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo liên thông, thông suốt đến cấp xã; tập trung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong theo chỉ đạo của Bộ; thực hiện nghiêm túc phương châm hành động trong toàn lực lượng CAND năm 2024 là “XDLL CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; chủ động bảo đảm nguồn kinh phí…

Về nhiệm vụ công tác chuyển đổi số, đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị, công an các đơn vị, địa phương cần quán triệt phương châm “nhiệm vụ nào đã rõ, đã chín, khả thi thì làm trước, nhiệm vụ nào còn nhiều khó khăn, vướng mắc thì tập trung tìm giải pháp tháo gỡ, có lộ trình thực hiện hợp lý, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ”; xác định Đề án 06 là xương sống của Chuyển đổi số Quốc gia; bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin của ngành Công an; khẩn trương rà soát, bố trí nguồn lực tham mưu và thực hiện Chuyển đổi số của Công an tỉnh trong năm 2024; tập trung đề xuất kinh phí, mua sắm, giải ngân đảm bảo tiến độ các dự án phục vụ Chuyển đổi số của Công an tỉnh.

Trần Tuấn