Công bố và triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất an ninh

252
Đánh giá bài viết

Sáng 01/12/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các địa phương để công bố và triển khai Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 95). Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham gia hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, còn có đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và đơn vị trực thuộc Bộ Công an…

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở tài Nguyên và Môi trường tỉnh cùng các ban, ngành có liên quan.

Theo Quyết định số 95, mục tiêu đến năm 2030: Đảm bảo quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở cho Công an 4 cấp, trong đó đến năm 2025, ưu tiên công an cấp xã, công an cấp huyện và các đơn vị trực thuộc các lực lượng cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao…; đến năm 2030, 100% công an các đơn vị, địa phương đủ quỹ đất xây dựng trụ sở và các cơ sở phục vụ công tác, đáp ứng xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở, là tiền đề, là văn bản gốc mang tính tổng thể, vừa mang tính chiến lược hết sức quan trọng để Bộ Công an hoạch định, tăng cường bố trí nguồn lực đất, bảo đảm quỹ đất để phát triển hệ thống cơ sở vật chất lâu bền, vững chắc phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cấp uỷ, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nhất quán chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch sử dụng đất an ninh. Đảng uỷ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, Thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 95. Cục Quản lý xây dựng và doanh trại chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tham mưu xây dựng, báo cáo lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả… Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành, địa phương để quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch và triển khai thực hiện các Đề án, dự án ưu tiên theo quy hoạch, định hướng sử dụng đất an ninh đã được xác định trong Quyết định số 95 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Công an…

N.Q.V