Công an huyện Quảng Ninh xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

60
Đánh giá bài viết

Ngày 23/02/2017, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đại tá Đoàn Thanh Tuyên, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện cùng đại diện Lãnh đạo Ban tuyên giáo huyện ủy và chỉ huy một số đơn vị liên quan trong Công an tỉnh.

 

Công an huyện Quảng Ninh tổ chức Lế phát động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

 

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đặt ra mục đích, yêu cầu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, Ban chỉ huy đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sỹ đối với nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị vững vàng; tư thế, lễ tiết tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ CAND…

Tại buổi lễ, Đại diện các Đội nghiệp vụ, Đồn Công an Nam Long, Công an thị trấn Quán Hàu, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đã phát biểu hưởng ứng, đồng thời, ký cam kết thực hiện cuộc vận động với 05 nội dung, biện pháp là: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ Công an huyện để từng bước xây dựng bản lĩnh chính trị, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, xây dựng kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ CAND; Gắn phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Tập trung tuyên truyền về nội dung, kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động; Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ trong thực hiện cuộc vận động; Chỉ đạo thực hiện kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai cuộc vận động./.

Đình Châu