Công an xã Đức Ninh phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

156
Đánh giá bài viết

Là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới đã tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật, các văn bản chỉ đạo của của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về Công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Công an xã Đức Ninh kiểm tra các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn

Để chủ động công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Công an xã Đức Ninh đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Đảng ủy chính quyền địa phương, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị về đảm bảo ANTT  trên địa bàn. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. (Năm 2016, phối hợp với Ban văn hóa xã tuyên truyền về tình hình ANTT trên loa truyền thanh của xã 08 đợt với 1.213 người tham gia; tổ chức 03 lần họp dân kiểm điểm 03 đối tượng, có 70 lượt người tham gia).

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng các mô hình tự quản về ANTT. Công an xã đã tăng cường nắm tình hình, hoạt động của các loại đối tượng, gọi hỏi, răn đe, giáo dục và đề xuất Đảng ủy, UBND xã các giải pháp cảm hóa, giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, giúp đỡ 06 đối tượng trở thành người tốt; thường xuyên tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những phần tử xấu, những đối tượng vi phạm pháp luật, được cấp ủy, chính quyền địa phương nghi nhận đánh giá cao.

Qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an xã, cung cấp 23 tin báo, tố giác tội phạm có giá trị giúp lực lượng Công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở. (Năm 2016 trên địa bàn xảy ra 8 vụ việc, liên quan đến 7 đối tượng, trong đó có 03 vụ Gây rối trật tự công cộng, 05 vụ Trộm cắp tài sản);  Công an xã đã xử lý 05 vụ, 7 đối tượng.

Các mô hình: “Dòng họ tự quản về ANTT”; “Tuyến đường an toàn, xanh, sạch, đẹp”; “Tổ tự quản”; “Trường học an toàn, lành mạnh không có tệ nạn ma túy” đã triển khai thực hiện 11/11 thôn; “Thôn an toàn, lành mạnh không có tệ nạn ma túy” tại 04/04 thôn; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai chương trình hành động giữa Công an với Mặt trận Tổ quốc và thực hiện các Nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành về đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới gắn với các phong trào như: Mặt trận với “Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và cảm hóa giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”; Đoàn thanh niên với “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên, thiếu niên”; phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên lập nghiệp”; Phụ nữ với phong trào “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ”…Qua phát động phong trào đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân quần chúng tiêu biểu như: Tập thể thôn Đức Thị, Tân Sơn, Đức Phong, Đức Sơn; Cá nhân: Đặng Văn Hạ Phó Trưởng Công an xã Đức Ninh và quần chúng Phan Thanh Thiên ở thôn Đức Sơn được UBND xã Đức Ninh biểu dương, khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.     

Với những thành tích đạt được, 5 năm liên tục (2012-2016), Công an xã Đức Ninh được công nhận đơn vị Quyết Thắng, 4 năm (2013-2016) nhân dân và cán bộ xã Đức Ninh được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thanh Hoài