Cụm “Liên hoàn về ANTT” vùng giáp ranh giữa huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình và huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 .

175
Đánh giá bài viết

Đến dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND hai huyện, BCH Công an hai huyện và một số các đại biểu liên quan đến cụm liên hoàn về ANTT vùng giáp ranh giữa huyện Lệ Thủy và Vĩnh Ninh.

 

Năm 2017, Ban điều hành cụm đã hoạt động có hiệu quả, kịp thời xây dựng các kế hoạch và triển khai  thực  hiện phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn. Các thành viên trong ban điều hành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc thực hiện quy chế của cụm và nhiệm vụ được giao. Trong năm lực lượng Công an xã, thị trấn vùng giáp ranh giữa hai huyện đã phối hợp tổ chức 25 ca tuần tra chung, với hơn 150 lượt người tham gia. Ban điều hành chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp các lực lượng Công an triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bao ANTT bảo vệ các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2017.

 

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến tham luận, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn giáp ranh và những kiến nghị đề xuất với lãnh đạo cấp trên của hai huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giữ gìn ANTT trên các tuyến giáp ranh tại huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm qua ban Công an các xã, thị trấn trên địa bàn vùng giáp ranh đã tăng cường giao ban, trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến các đối tượng trong diện quản lý. Nhờ công tác phối hợp tốt và đạt hiệu quả thiết thực giữa các lực lượng của hai huyện nên  trong năm 2017, trên địa bàn các xã, thị trấn giáp ranh giữa hai huyện giảm 13 vụ việc so với năm 2016. Các mô hình hoạt động “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm”; “Cụm giáp ranh đấu tranh, phòng chống tội phạm”; “Cụm giáp ranh an toàn về ANTT”… luôn được duy trì và hoạt động có hiệu quả. Thường xuyên vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế của Cụm, quy định của địa phương, phát động phong trào tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân.

 

Đại diện lãnh đạo hai huyện trao thưởng cho các tập thể và cá nhân vì đã có thành tích trong đảm bảo ANTT tại cụm “Liên hoàn về ANTT” vùng giáp ranh

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 đặt ra cho hai huyện là chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời chỉ đạo Ban Công an các xã, thị trấn thực hiện tốt các giải pháp nhằm đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn vùng giáp ranh giữa hai huyện.

TT