Đại hội Hội phụ nữ PH10, nhiệm kỳ 2021 – 2026

1340

Chiều ngày 28/05/2021, Hội phụ nữ phòng Hậu cần Công an tỉnh tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thiếu tá Trương Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh, và các đồng chí chỉ huy Phòng Hậu cần Công an tỉnh.

Hội phụ nữ phòng Hậu cần Công an tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thiếu tá Trương Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh, và các đồng chí chỉ huy Phòng Hậu cần Công an tỉnh.
Đồng chí Trần Thị Thanh Hương trình bày báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021
Đồng chí Thiếu tá Trương Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Thượng tá Võ Minh Chiến, Trưởng Phòng Hậu cần phát biểu chúc mừng tại Đại hội
Đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Ban chỉ huy Phòng Hậu cần tặng hoa chúc mừng BCH Hội phụ nữ Phòng Hậu cần Nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Phòng Hậu cần luôn đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và phong trào thi đua ” Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phong trào thi đua yêu nước của Hội được đẩy mạnh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm các nguồn kinh phí, vật tư kỹ thuật được trang cấp; công tác y tế, đảm bảo môi trường, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ ngày một nâng lên, phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, góp phần vào thành tích chung trong phong trào thi đua của Hội Phụ nữ Công an tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 có 19 hội viên được các cấp khen thưởng; 26 lượt hội viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 1 hội viên xuất sắc trong phong trào TDTT đã được ghi sổ vàng lập công, trong nhiệm kỳ có 29 hội viên vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hội phụ nữ phòng Hậu cần có 2 năm đạt danh hiệu “ Đơn vị Xuất sắc”. Phân loại hội viên hàng năm luôn đảm bảo 90% hội viên phấn đấu tốt. Các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo và từ hiện đã được Hội phụ nữ thường xuyên quan tâm và đã đạt được kết quả nhất định.

Tại Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí có đủ năng lực phẩm chất để lãnh đạo thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đề ra, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ Công an tỉnh gồm 40 đồng chí.

Việt Hùng