Đảng bộ Công an tỉnh: có 30/30 Đảng bộ, chi bộ gồm 936 đảng viên tham gia học tập, quán triệt “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

51
Đánh giá bài viết

Cùng với toàn tỉnh, sáng ngày 5/11/2016, 30/30 Đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập, quán triệt “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình.

 

Hội nghị được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề về phong cách Hồ Chí Minh, tư tưởng gần dân và đoàn kết của người; Ôn lại bản di chúc thiêng liêng của Bác, đây là một trong những tác phẩm được Đảng và Nhà nước xếp hạng bảo vật Quốc gia. Chuyên đề đã nhấn mạnh đến ý nghĩa của Chỉ thị 05, những điểm mới của Chỉ thị 05 so với Chỉ thị 03 về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước đây và nội dung cốt lõi của Chỉ thị 05 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

 

 

Chị bộ phòng Hồ sơ học tập, quán triệt Chỉ thị 05.
Chị bộ phòng Hồ sơ học tập, quán triệt Chỉ thị 05.

 

Đợt sinh hoạt lần này, Đảng bộ Công an Quảng Bình có số lượng đảng viên tham gia học tập, quán triệt chuyên đề  “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt tỷ lệ cao, chiếm 97% so với các Đảng bộ, chi bộ trong toàn tỉnh.

 

 

Chi bộ Văn phòng Điều tra học tập, quán triệt Chỉ thị 05.
Chi bộ Văn phòng Điều tra học tập, quán triệt Chỉ thị 05.

 

Việc học tập, quán triệt nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Công an tỉnh nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 để qua thực tiễn công tác từng đồng chí tự nhìn nhận lại bản thân mình, phấn đấu làm tốt hơn vai trò trách nhiệm của người Đảng viên. Đặc biệt sau đợt học tập, quán triệt, các Đảng bộ, chi bộ trong Công an Quảng Bình sẽ tổ chức cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy đó làm tiêu chí để đánh giá chất lượng, hiệu qủa công việc, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an Quảng Bình nói chung, các Đảng bộ, chi bộ nói riêng, xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH trong tình hình mới.

 

                                                            Thanh Hương – Việt Hùng