Đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

228
Đánh giá bài viết

Vừa qua, Ban Chỉ đạo 956 tỉnh đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND), Trưởng Ban Chỉ đạo dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Trần Phong, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; đồng chí Trương An Ninh, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn cùng các lãnh đạo sở, ban ngành địa phương liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 30/01/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 701/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo 956 tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đề án 701 đề ra 02 nhóm giải pháp trọng tâm bảo đảm trụ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn, gồm: Đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lập quy hoạch sử dụng đất an ninh phục vụ xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn và Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới cho Công an xã, thị trấn.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Phong, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt – Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị các sở, ban, ngành tập trung thảo luận về kết quả triển khai đề án, trong đó có kết quả thực hiện Kế hoạch số 149 của BCĐ 956 tỉnh về kiểm tra tiến độ đầu tư, xây dựng nhà ở doanh trại, trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, chỉ rõ những tồn tại, vướng mắc và đề xuất những giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện đề án theo lộ trình đã đề ra.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án – Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 956 tỉnh ghi nhận và biểu dương Công an tỉnh với vai trò là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã tham mưu cũng như kiểm tra đánh giá thực tế việc triển khai ở các địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế liên quan đến việc nhiều địa phương chưa chủ động, quyết liệt trong việc triển khai đề án dẫn đến thực trạng một số đơn vị, địa phương trên địa bàn chưa nắm được chủ trương, kế hoạch để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo tính chất, đặc điểm, thực tiễn của địa bàn.

Đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của đề án, đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Từ đó, tạo ra sự thống nhất cao về ý chí và hành động, tiếp tục quan quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng công an xã, thị trấn. Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất của công an xã, thị trấn hiện nay, quyết liệt tham mưu Ban Chỉ đạo các giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, hoàn thành tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ công an xã, thị trấn phù hợp với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, lãnh đạo, tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao. Phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản hoàn thành việc đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc độc lập cho 100% công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn”.

Thùy Trang