Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đề án 06

8066
Đánh giá bài viết

Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2023 (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tiến hành họp rà soát những nội dung công việc đã thực hiện chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu về Đề án 06 dưới sự chỉ đạo có đồng chí Đại tá Hoàng Khắc Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

Theo đó, cuộc thi sẽ tiến hành dưới dạng trực tuyến, tìm hiểu về các tiện ích mà Đề án 06 mang lại để áp dụng trong cuộc sống, hướng tới xây dựng một Chính phủ số, nâng cao năng suất lao động, cải cách hiệu quả các thủ tục hành chính, giảm tải các loại giấy tờ không cần thiết…

Phát biểu kết luận, đồng chí Đại tá Hoàng Khắc Lương, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhấn mạnh để Cuộc thi được tổ chức hiệu quả, tất cả các vấn đề liên quan đến tổ chức Cuộc thi cần phải được rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng về phương diện kỹ thuật, phần mềm Cuộc thi, nội dung bộ câu hỏi – đáp án, các câu hỏi cần phải ngắn gọn, đầy đủ nhưng phải thể hiện được nội dung cần truyền tải, ngôn từ dễ hiểu; công tác truyền thông, nguồn lực bảo đảm. Trong thời gian tới, cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan phát động, tổ chức cuộc thi.

Cuộc thi sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến từ ngày 04/12 đến ngày 31/12/2023, được chia làm 04 kỳ, mỗi kỳ 07 ngày, cụ thể:

Kỳ 1: Bắt đầu từ 08h00, ngày 04/12/2023, kết thúc vào 20h00, ngày 10/12/2023.

Kỳ 2: Bắt đầu từ 08h00, ngày 11/12/2023, kết thúc vào 20h00, ngày 17/ 12/2023

Kỳ 3: Bắt đầu từ 08h00, ngày 18/12/2023, kết thúc vào 20h00, ngày 24/ 12/2023

Kỳ 4: Bắt đầu từ 08h00, ngày 25/12/2023, kết thúc vào 20h00, ngày 25/12/2023

Thông tin cuộc thi tại đây:

Trình Quân