Diễn đàn thanh niên và truyền thông về di cư an toàn, phòng ngừa di cư trái phép

207

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Quảng Bình, đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Tổ chức Di cư quốc tế IOM tại Việt Nam vừa phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt diễn đàn thanh niên về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép và các buổi sinh hoạt câu lạc bộ truyền thông về chủ đề di cư an toàn, phòng chống di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc bằng tàu thuyền.

Các buổi sinh hoạt thanh niên cho học sinh, sinh viên của Trường Trung cấp Du lịch – Công nghệ số 9 với chủ đề di cư an toàn, phòng chống di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc bằng tàu thuyền

Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về di cư, di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép, xuất nhập cảnh trái phép và cung cấp cho người dân các thông tin di cư an toàn, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Quảng Bình, đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Tổ chức Di cư quốc tế IOM tại Việt Nam tổ chức 5 buổi sinh hoạt thanh niên cho hơn 100 học sinh, sinh viên của Trường Trung cấp Du lịch – Công nghệ  số 9 với chủ đề di cư an toàn, phòng chống di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc bằng tàu thuyền.

Tại các buổi sinh hoạt, ban tổ chức đã có những định hướng thiết thực cho học sinh, sinh viên của trường các nội dung về di cư an toàn và di cư trái phép; các hành vi, thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán người, phòng ngừa đưa người di cư trái phép; hậu quả di cư trái phép và di cư lao động trái phép; các thông tin thị trường lao động ở nước ngoài và điều kiện để xuất cảnh lao động hợp pháp; đánh giá xu hướng di cư trong thời gian tới, tác động của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến xu hướng di cư…

Các buổi sinh hoạt thanh niên cho học sinh, sinh viên của Trường Trung cấp Du lịch – Công nghệ số 9 với chủ đề di cư an toàn, phòng chống di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc bằng tàu thuyền

Cũng trong dịp này, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Quảng Bình, đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Tổ chức Di cư quốc tế IOM tại Việt Nam cũng đã tổ chức 12 buổi sinh hoạt câu lạc bộ truyền thông cùng với chủ đề cho người dân hai xã Hải Phú và Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho gần 400 người dân tham gia, mỗi buổi có từ 20 đến 30 người dân, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

Quang Văn – Việt Hùng