Diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhà cao tầng

299
Đánh giá bài viết

  Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy cứu hộ, cứu nạn, ngày 6/6/2018 Khách sạn Biển Vàng phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu hộ, cứu nạn công an tỉnh tổ chức cho cán bộ công nhân viên quán triệt học tập luật phòng cháy chữa cháy và diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy cứu hộ, cứu nạn năm 2018.

Khách sạn Biển Vàng tổ chức học tập PCCC và diễn tập phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn

Tại lớp tập huấn, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh đã truyền đạt đạt các nội dung  cơ bản  các văn bản qui định của Nhà nước, địa phương về công tác PCCC, như vai trò, vị trí, tính chất, tầm quan trọng của công tác PCCC, các văn bản pháp quy của nhà nước, Ngành, địa phương về công tác PCCC, Cứu hộ, cứu nạn; kiến thức cơ bản về cháy nổ do điện, xăng dầu, khí ga có thể xảy ra và an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại khách sạn.. Ngoài ra lớp tập huấn còn được hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn thông thường.

 

Phòng cháy, chữa cháy Cứu hộ, cứu nạn công an Tỉnh hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn thông thường
Hướng dẫn cách buộc dây cứu người bị nạn

 

 

Hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện chữa cháy

 

Thực tập chữa cháy

 Kết thúc lớp tập huấn, Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Cứu hộ, cứu nạn công an tỉnh đã tổ chức diễn tập với tình huống. Tại khách sạn đã xuất hiện sự cố cháy, trong thời điểm này trong khách sạn có nhiều hàng hóa, cũng như  có số lượng khách khá đông đang ở trong khách sạn, phải đưa được người cũng như tài sản đến nơi an toàn.  Ngay sau khi nhận tình huống  thông tin, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ, cứu nạn  công an tỉnh đã điều động các xe chữa cháy chuyên dụng có mặt kịp thời, phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy của cơ sở và cán bộ công nhân viên của khách sạn kịp thời xử lý dập tắt đám cháy, đồng thời tổ chức lực lượng đưa người và tài sản ra ngoài một cách an toàn.

 

 

 

 

 

 

 Với ý thức, trách nhiệm cao, nắm bắt nội dung cũng các biện pháp trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn của cán bộ công nhân viên, nên cuộc diễn tập đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu đề ra, 100% cán bộ công nhân viên tham gia tập huấn đều đạt kết quả khá, giỏi. 

 

                                                                                                                                                                                                   Việt Hùng