Dự báo năm 2018 sẽ có nhiều quy định tác động lớn đến người lao động

170

 

 

 

1. Người lao động ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng vẫn phải tham gia BHXH

(Căn cứ Khoản 1 Điều 124 Luật bảo hiểm xã hội 2014)

2. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được tham gia BHXH bắt buộc

(Căn cứ Khoản 1 Điều 124 Luật bảo hiểm xã hội 2014)

3. Tiền đóng BHXH sẽ bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

Hiện tại, chỉ bao gồm mức lương và phụ cấp lương

(Căn cứ Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH)

4. Cấm người sử dụng lao động cưỡng ép người lao động làm việc để trả nợ

(Khoản 3 Điều 20 Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi 2017)

5. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất kể lúc nào, không vì lý do gì mà chỉ cần thời hạn báo trước

Quy định này để tạo cơ hội tìm kiếm việc làm tốt hơn cho người lao động và để phòng ngừa, xóa bỏ lao động cưỡng bức.

(Phương án 2 Điều 37 Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi 2017)

6. Bãi bỏ quy định hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

(Điều 43 Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi 2017)

7. Người lao động nghỉ hưu cũng được trợ cấp thôi việc, với mỗi năm làm việc được trợ cấp ¼ tháng lương

(Phương án 1 Khoản 1 Điều 48 Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi 2017)

8. Tổng số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày, không quá 05 ngày liên tục cho mỗi đợt làm thêm giờ và không quá 600 giờ trong 01 năm.

(Phương án 1 Điểm b Khoản 2 Điều 106 Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi 2017)

9. Bố đẻ, mẹ đẻ kết hôn được nghỉ 01 ngày hưởng nguyên lương

Hiện tại ngày này được nghỉ nhưng không hưởng lương.

(Điểm b Khoản 1 Điều 116 Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi 2017)

10. Tuổi nghỉ hưu tăng thêm 03 tháng

Nghĩa là từ ngày 01/01/2018, tuổi nghỉ hưu của người lao động bình thường làm việc trong điều kiện lao động bình thường là nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi nhưng cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi.

Ví dụ: Anh A đến ngày 01/01/2018 đã đủ 60 tuổi, đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Bộ luật lao động 2012, nhưng đến thời điểm này, anh A phải đủ 60 tuổi 03 tháng thì mới đựơc nghỉ hưu theo Bộ luật lao động sửa đổi 2017.

(Phương án 1 Khoản 1 Điều 187 Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi 2017)

Tiêu Dao