Giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm của lực lượng Cảnh sát điều tra 2 cấp Công an tỉnh năm 2018

233
Đánh giá bài viết

Ngày 4-6, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm của lực lượng Cảnh sát điều tra 2 cấp Công an tỉnh năm 2018. Dự và chỉ đạo có Thượng tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; thủ trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh và Công an các địa phương.

Tại hội nghị Thượng tá Trần Chiến Lũy – Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã đánh giá những kết quả đạt được và những thiếu sót, tồn tại trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và công tác bắt giam giữ, điều tra xử lý tội phạm năm 2018 của lực lượng Cảnh sát điều tra 2 cấp.

Hội nghị của cơ quan điều tra 2 cấp Công an tỉnh.

Phần thảo luận đã có nhiều ý kiến đề xuất của Công an các đơn vị, địa phương tập trung vào việc nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin tố giác, tin báo về tội phạm; đặc biệt là những khó khăn, bất cập trong công tác bắt giam, điều tra xử lý các loại tội phạm. Đồng thời, kiến nghị bổ sung, sửa đổi và hỗ trợ, giúp đỡ cơ quan điều tra cấp cơ sở về trang thiết bị, nghiệp vụ, tăng cường công tác phối hợp nhằm tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Thượng tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đánh giá lại một số kết quả hoạt động của cơ quan điều tra 2 cấp và biểu dương những kết quả đáng ghi nhận, như đã thực hiện đúng quy định, quy trình và tuyệt đối không để xảy ra oan sai. Tuy nhiên, trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và bắt giam giữ, điều tra xử lý tội phạm vẫn còn nhiều điểm hạn chế. Đồng chí Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu lực lượng điều tra 2 cấp, cán bộ điều tra cần nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ của ngành và tổ chức hoạt động điều tra có hiệu quả.

                                                                    Trần Tuấn