Giao nhận quân năm 2024

128
Đánh giá bài viết

Ngày 26/2/2024, Công an tỉnh đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024.

Năm nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 212 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Trong đó có 112 chiến sỹ mới được phân bổ về cho các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Bộ Công an; và 100 chiến sỹ mới thuộc Công an tỉnh.

Năm 2024, có 212 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân.

Trước đó, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương các cấp đẩy mạng công tác tuyên truyền, tuyển chọn thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Trong số thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm nay có 15 công dân có trình độ đại học, 5 công dân có trình độ cao đẳng, đặc biệt có 2 công dân là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 công dân là các dân tộc: Mày, Khùa, Sách và Bru Vân Kiều.

Quang Văn – Mạnh Thêm