Hiệu quả từ công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở

5726
Đánh giá bài viết

Quá trình hình thành và phát triển, Ban Chỉ huy Quân sự xã Lý Trạch luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong mọi thời kỳ, phối hợp chặt chẽ với Ban Công an xã, các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Đồng chí Lê Bá Toàn (áo trắng), Chỉ huy trưởng BCHQS xã dự cuộc họp phối hợp đảm bảo ANTT

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Lý Trạch, công tác phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự và Ban Công an xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tích cực phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phối hợp hoạt động giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; ổn định tình hình và không để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hai lực lượng đã chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, tiếp nhận hàng trăm nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự để xử lý, phân loại, báo cáo các cơ quan chức năng và chủ động xác minh các nguồn tin theo thẩm quyền; phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn; tăng cường các mặt công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phối hợp tuần tra canh gác, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ và cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, hai lực lượng đã phối hợp thực hiện tốt chương trình công tác huấn luyện, tổ chức diễn tập các phương án chiến đấu, trị an, các tình huống về quốc phòng, an ninh, trật tự; phòng, chống cháy, nổ… ở địa phương, qua đó nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã, khả năng phối hợp giải quyết các tình huống quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác phòng, chống âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; xây dựng xã, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự. Tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Nhờ vậy, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ và nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ở địa phương.

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Quân sự đã huy động tối đa lực lượng, đồng thời phối hợp với Ban Công an xã đẩy mạnh công tác nắm tình hình; không ngại gian khổ, hiểm nguy, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chỉ tính riêng những tháng đầu năm 2018, đã phối hợp tuần tra hàng chục đợt với hàng trăm lượt người tham gia, giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống; nhất là công tác bảo vệ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng với Ban Công an xã nhân rộng hàng chục mô hình, điển hình như: Cụm an ninh nhân dân, tổ an ninh nhân dân, thôn đội tự quản về ANTT, Hội cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT…, nhiều đồng chí đã trở thành tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và trong huấn luyện quân sự, diễn tập chiến đấu; tập thể Ban Chỉ huy Quân sự xã Lý Trạch nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, được quần chúng nhân dân ghi nhận, các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng.

Theo chúng tôi; để công tác phối hợp giữa hai lực lượng ngày càng phát triển, tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Ban Chỉ huy Quân sự và Ban Công an xã trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ đó quan tâm xây dựng và phát triển hai lực lượng này đủ về số lượng, tốt về chất lượng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn thi hành, chủ động nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chỉ huy Quân sự xã cần có kế hoạch phối hợp giữa hai lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp theo chức trách nhiệm vụ được phân công; tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự ở địa phương; chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật, tái hòa nhập cộng đồng. Tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Chú trọng xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự, lực lượng Dân quân, Ban Công an xã trong sạch, vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng và sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Ngọc Hải