Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn vùng biển xã Nhân Trạch

3262

Thời gian qua, Ban Công an xã Nhân Trạch đã chủ động tham mưu, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Những nhân tố mới, các mô hình, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Ban Công an xã Nhân Trạch giao ban công tác đảm bảo ANTT

 

Nhân Trạch là một xã vùng biển thuộc huyện Bố Trạch, địa bàn xã giáp ranh với thành phố Đồng Hới, người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy hải sản, xuất khẩu lao động sang nước ngoài; tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định; tuy nhiên, những năm qua, trên địa bàn vẫn còn xuất hiện một số đối tượng tuổi vị thành niên vi phạm pháp luật, tụ tập rượu chè, sử dụng vũ khí, hung khí gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản…Cùng với đó, sau sự cố ô nhiễm môi trường biển, cấp ủy, chính quyền nhân dân đã tập trung tháo gỡ, khắc phục mọi khó khăn, tạo điều kiện để bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống; bên cạnh đó có một số đối tượng lợi dụng kích động, xuyên tạc, chống phá, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến tâm lý trong nhân dân.

Trước tình hình trên, với vai trò nòng cốt, Ban Công an xã Nhân Trạch đã tích cực, làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời nắm chắc tình hình, rà soát, phân loại đối tượng quản lý, chú trọng công tác phòng ngừa, xử lý dứt điểm khi có vụ việc xảy ra, đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống.

Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Ban Chỉ huy quân sự, các ban ngành, đoàn thể ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; kịp thời thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh truy bắt tội phạm, nên từ năm 2016 đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng chục tin báo tố giác tội phạm; tham gia phối hợp truy bắt, vận động đầu thú đối tượng có lệnh truy nã; tham gia giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ nhiều trường hợp lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng; tham gia hòa giải các trường hợp tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở. 

Trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều gương quần chúng tiêu biểu, mưu trí, dũng cảm trong phối hợp truy bắt tội phạm, được các cấp ghi nhận, biểu dương,  khen thưởng. Việc phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Ban Công an xã trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai hiệu quả, các tổ chức đã tích cực vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đồng loạt ra quân tổ chức thực hiện các cuộc vận động, nhất là ở những nơi phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Vì vậy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã ngày càng được phát huy, nhân rộng.

Đặc biệt, Ban Công an xã đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nhiều mô hình thiết thực, nhiều tấm gương tiêu biểu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Điển hình như mô hình “Cụm an ninh nhân dân”, “Tự phòng, tự bảo vệ”, “Phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật”, “Giúp em vươn lên”, “Dòng họ tự quản”, “Tổ tàu thuyền tự quản”… Những tháng đầu năm 2018, Công an xã Nhân Trạch đã tập trung phối hợp điều tra, xử lý 07 vụ việc; trong đó, cố ý gây thương tích 01 vụ/ 01 đối tượng, đánh bạc 01 vụ/ 08 đối tượng, trộm cắp tài sản 05 vụ.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Nhân Trạch có nơi, có lúc chưa được chú trọng xây dựng, củng cố thường xuyên; một số người dân còn mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác trước âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch.. điều đó đã ảnh hưởng đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trước tình hình đó, để xây dựng, củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay, theo chúng tôi cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nghiên cứu đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước và của địa phương như: Phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”“Xóa đói giảm nghèo”

Hai là, tập trung xây dựng Ban Công an xã trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự, trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc; phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư…

Ba là, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào và giữ gìn an ninh trật tự. Đồng thời, tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học an toàn về an ninh trật tự.

Bốn là, tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp các tổ chức,  đoàn thể nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Xây dựng các hương ước, quy ước làng xóm, dòng họ đảm bảo về an ninh, trật tự. Kết hợp xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an Tổ quốc.

Văn Tiến