Vai trò của Phụ nữ với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

2174

Với sự nỗ lực không ngừng, trách nhiệm cao của Hội phụ nữ xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.\

Chị Lê Thị Hát, Chủ tịch Hội phụ nữ phối hợp Ban Công an
xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật trong thanh, thiếu niên

Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng nhiều gia đình buông lỏng quản lý, giáo dục con em dẫn đến thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật ngày càng nhiều. Nhận thức được vai trò người phụ nữ trong việc giáo dục con cái và các thành viên trong gia đình không mắc các tệ nạn xã hội. Hội phụ nữ xã đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ban chấp hành Hội phụ nữ xã Lý Trạch hiện có 13 chị, gồm 961 hội viên, đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn sự bình yên cuộc sống trong cộng đồng dân cư. Với phương châm “Phòng ngừa là chính”, Hội phụ nữ đã tập trung các hoạt động hướng về tận thôn xóm, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò của các Chi hội phụ nữ để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Hàng năm, Hội thường xuyên phối hợp với các ngành như: Công an, Tư pháp…tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, luận điệu sai trái của các phần tử cơ hội nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong độ tuổi thanh, thiếu niên về phòng ngừa, tố giác tội phạm; về tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc, tổ chức đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, những hành vi trái đạo đức, thuần phong mỹ tục ở địa phương.

Những tháng đầu năm 2018, Hội phụ nữ xã đã phối hợp, lồng ghép tổ chức tuyên truyền, phổ biến được 05 cuộc, thu hút gần 5000 lượt chị em và nhân dân tham gia về luật phòng chống mua bán người, luật an toàn giao thông, luật hôn nhân và gia đình…; tổ chức tuyên truyền bằng tờ rơi, áp phích với nội dung phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm… Ký giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân an ninh Tổ quốc, Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình, người thân không vi phạm pháp luật” gắn với xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” ở mỗi Chi hội. Cùng với đó, các Chi hội còn thường xuyên chú trọng đến công tác xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, xây dựng các cụm dân cư không có người phạm tội, tệ nạn xã hội, xây dựng thôn xóm không ma túy; duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, Câu lạc bộ không sinh con thứ ba. Các Câu lạc bộ này sinh hoạt dưới nhiều hình thức phong phú, lồng ghép các chỉ tiêu thi đua đã góp phần tích cực trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Không chỉ có vậy, Hội Phụ nữ xã chủ động nhận cảm hóa, giáo dục trẻ vị thành niên phạm tội, nghiện ma túy; vận động những đối tượng lầm lỡ sa chân vào vòng lao lý, tích cực giúp đỡ về vốn và giới thiệu việc làm để họ sớm hòa nhập cộng đồng. Nhờ vậy, số đối tượng này không tái nghiện và không lôi kéo con nghiện mới. Sự vươn lên của họ còn tạo động lực cho những thanh niên đang bị lầm đường, lạc lối quay lại hoàn lương. Các Chi hội cũng chú trọng sự tham gia của nữ giới vào các mô hình quần chúng làm công tác an ninh trật tự tại cơ sở. Nhờ vậy, nhiều vụ việc, sự việc, mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, không để kéo dài gây phức tạp về an ninh trật tự.

Đồng chí Lê Thị Hát, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Lý Trạch tâm sự: Môi trường gia đình là nền tảng quan trọng và có tính bền vững nhất trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó, vai trò của người mẹ, người hội viên phụ nữ lại càng quan trọng hơn. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; duy trì và xây dựng nhân rộng các mô hình như “5 không 3 sạch”, mô hình phụ nữ tự quản, các chương trình giúp phụ nữ xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc.

Hoài Thương