Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

280

Sáng 24/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho Công an 63 tỉnh thành phố. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Ủy viên Đảng ủy Công an trung ương, Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Ủy viên Đảng ủy Công an trung ương. Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội
Đại tá Trần Minh Thùy, Phó giám đốc Công an Tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng bình
Đồng chí Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện chiến lược và Khoa học Thanh tra chính phủ giới thiệu những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Hội nghị được nghe đồng chí Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện chiến lược và Khoa học Thanh tra chính phủ giới thiệu những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Theo đó, đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, ngoài việc xử lý người tham nhũng, luật cũng quy định rõ việc xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Lần đầu tiên, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 cũng áp dụng xử lý hành vi tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước đối với người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Binh

 Luật cũng yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và mọi biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên. Đồng thời, quy định chi tiết về việc bảo vệ người tố cáo, trong đó có cả việc bảo vệ những người thân của người tố cáo; có hình thức khen thưởng cho người tham gia tích cực vào công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 bao gồm 10 chương, 96 điều; được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Việt Hùng