Hội phụ nữ Công an tỉnh quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

86
Đánh giá bài viết

Ngày 21 tháng 6 năm 2017, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội phụ nữ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2016-2021 cho gần 300 hội viên hội phụ nữ Công an tỉnh

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022

Tại hội nghị, các hội viên đã được quán triệt các chuyên đề như: Giới thiệu chung về báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Điều lệ hội; Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; Vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân.

Báo cáo viên Tỉnh hội truyền đạt Nghị quyết cho chị em hội viên Công an tỉnh

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu đã được giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội phụ nữ tỉnh Quảng Bình lần thứ XV nhiệm kỳ 2016-2021, qua đó xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của tổ chức hội trong lực lượng vũ trang, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngô Quang Văn