Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin và bí mật nhà nước”

85
Đánh giá bài viết

Ngày 13/12/2023, Công an tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin và bí mật nhà nước cho lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Đại tá Lê Văn Hóa – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi hội thảo; tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Trường Đại học Quảng Bình; chỉ huy công an các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh.

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin và BMNN cho lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

Đề là do Trung tá, Ths Trần Anh Tuấn – Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện.

Mục tiêu của đề tài nhằm khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước và thực tế công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ BMNN của các cơ quan hành chính trên địa bàn. Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ thực hiện kiểm tra, phân tích, xuất báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá tình trạng an ninh mạng, an toàn thông tin và BMNN cho lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh. Tích hợp bộ công cụ vào USB an toàn và đưa vào ứng dụng hiệu quả, đảm bảo tin cậy và tự động hóa hoạt động kiểm tra.

Trung tá, Ths Trần Anh Tuấn – Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tại hội thảo.

Tính mới, độc đáo và sáng tạo của đề tài đó là: Với bộ công cụ tích hợp nhiều phần mềm được gọi tự động hóa, cho phép hoạt động kiểm tra an ninh mạng, bảo vệ BMNN được diễn ra đầy đủ quy trình một cách thuận lợi và hiệu quả. Các kết quả kiểm tra được xuất tự động, đầy đủ, phân loại theo các hạng mục kiểm tra, phục vụ quá trình báo cáo, kết luận, kiến nghị được diễn ra nhanh chóng. Hơn nữa, các chức năng của bộ công cụ đảm bảo tính toàn diện, an toàn, khách quan, chính xác.

Thông qua ứng dụng bộ công cụ, góp phần phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ BMNN tại các cơ quan, ban ngành, nâng cao ý thức tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ BMNN của các cán bộ, công nhân viên tại các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận, đóng góp ý kiến phong phú, chất lượng, phản ánh khá sâu sắc, toàn diện về chủ đề hội thảo. Đặc biệt, đã làm sâu sắc hơn và đề xuất nhiều giải pháp nhằm xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin và BMNN cho lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

Trần Tuấn