Hội thảo Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1945-2015

164
Đánh giá bài viết

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội thảo Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh giai đoạn 1945-2015. Dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí là nhân chứng lịch sử, chuyên gia khoa học và đại diện chỉ huy một số phòng của Công an tỉnh.

Hội thảo Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1945-2015

Ban biên soạn đã báo cáo quá trình nghiên cứu, biên soạn và đây là hội thảo lần thứ 3 “Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh giai đoạn 1945-2015” để ban biên soạn tiếp tục xin ý kiến đóng góp, bổ sung nhằm hoàn thiện bản thảo trước khi in ấn, xuất bản.

Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1945-2015 đã khái quát được quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an toàn tỉnh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các mặt công tác công an, trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong từng giai đoạn lịch sử ở địa phương.

Tại hội thảo, đã có nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là cán bộ đã trải qua quá trình công tác, là nhân chứng của nhiều sự kiện lịch sử của Đảng bộ Công an tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ, từ đó góp phần để ban biên soạn củng cố tài liệu, kịp thời chỉnh sửa, phản ánh khách quan, chính xác quá trình hình thành, phát triển của Đảng bộ Công an Quảng Bình, trước khi xuất bản.

Ngô Quang Văn