Tìm hiểu nội dung Điều 124 BLHS năm 2015 về “Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ”

8937

BLHS năm 2015 so với BLHS năm 1999, sửa đổi năm 2009 thì có những điểm mới là: Tên điều luật được sửa đổi từ “tội giết con mới đẻ” thành “tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ”. Sửa đổi này để thống nhất như trong nội dung quy định của điều luật có hành vi là giết con mới đẻ và vứt bỏ con mới đẻ. Đồng thời điều luật cũng quy định con mới đẻ trong vòng 7 ngày tuổi và quy định tách thành 2 khoản độc lập trong đó có hành vi giết con mới đẻ xử phạt nặng hơn hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

 

Ảnh minh họa.

 

Giết con mới đẻ là hành vi của người mẹ mới đẻ con ra trong vòng 07 ngày tuổi vì lý do nào đó đã làm cho con mình bị chết. Vứt bỏ con mới đẻ là hành vi của người mẹ mới đẻ con ra trong vòng 07 ngày tuổi vì lý do nào đó đã bỏ con ở một nơi nào đó, không chăm sóc đứa trẻ dẫn đến đứa trẻ chết.

Tội phạm trực tiếp xâm phạm quyền sống của con người. Ngoài ra, tội phạm còn xâm phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, đó là tình “mẫu tử”, xâm phạm Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã phê chuẩn tham gia.

Chủ thể của tội phạm là người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực TNHS và phải là người phụ nữ đã đẻ ra đứa trẻ.

Tội giết con mới đẻ thực hiện bằng hành động như: bóp cổ, thắt cổ, đâm, chém, chôn đứa trẻ…Hành vi nói trên cũng có thể được thực hiện bằng hành động như người mẹ của đứa trẻ không cho con mình bú sữa vì một nguyên nhân nào đó; đứa bé ốm mà không cho uống thuốc nên dẫn đến đứa trẻ chết.

Hành vi vứt bỏ con mới đẻ thể hiện sau khi đẻ ra người mẹ đã bỏ con mình ở một nơi nào đó như ngoài chợ, cổng bệnh viện, cổng trường học, nhà chùa,…Đây là trường hợp người mẹ có thái độ tuy không muốn đứa trẻ chết nhưng để mặc cho hậu quả xảy ra.

Con mới đẻ là trường hợp đứa trẻ phải chính do người phụ nữ đó đẻ con chứ không phải con nuôi và mới được sinh ra trong vòng 07 ngày tuổi trở lại, nếu ngoài 07 ngày tuổi thì không coi là con mới đẻ.

Người phụ nữ giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ con mới đẻ do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu như tin vào bói toán, thần thánh cho là “phải giết con thì mới không bị con ma quấy phá”, sợ dư luận xã hội địa phương,…Hoàn cảnh khách quan đặc biệt như người phụ nữ đẻ con ra bị dị tật quá nặng hoặc trong tình trạng một thân một mình, quá nghèo đói không đủ tiền để nuôi sống chính mình, đang bị bệnh tật…

Hậu quả xảy ra đứa trẻ chết là dấu hiệu buộc của cấu thành tội phạm. Để truy cứu TNHS về tội này cần xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của người mẹ và hậu quả đứa trẻ chết. Nếu người mẹ vứt bỏ đứa trẻ nhưng được người khác phát hiện kịp thời nên đứa trẻ không chết thì người mẹ không phạm tội này.

Tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp.

Điều 124 BLHS năm 2015 quy định 2 khung hình phạt:

Quy định hình phạt đối với trường hợp giết con mới đẻ thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Quy định hình phạt đối với trường hợp vứt con mới đẻ thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

 

Điều 124. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

 

Tiêu Dao