Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em; Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2017

104
Đánh giá bài viết

 Tháng 6, CBCS Công an Quảng Bình hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em; Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2017. Thời gian diễn ra các hoạt động này từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2017 được phát động đến mỗi CBCS Công an các đơn vị địa phương.

 

Tập huấn Công tác bình đẳng giới, công tác gia đình và trẻ em năm 2017

Năm nay, với các chủ đề hành động: Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực,  xâm hại trẻ em; nâng cao nguồn lực trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình; bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương… Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương, CBCS, đoàn viên, hội viên trong Công an Quảng Bình đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình. Với ý nghĩa , tầm quan trọng về các chủ đề nêu trên, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện các nội dung như: Đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt các Chủ trương, Chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Luật hôn nhân gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Chương trình công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020 và chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016- 2020 cho CBCS trong toàn lực lượng và nhân dân trên địa bàn… Lồng ghép các hoạt động như: Tổ chức trao quà cho các cháu là con của CBCS trong Công an Quảng Bình nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 với tổng số tiền gần 280 triệu đồng; tổ chức gặp mặt giao lưu, trao thưởng cho con CBCS đạt thành tích cao trong học tập năm 2016-2017; thăm hỏi, động viên khích lệ các cháu là con của CBCS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí thiết thực. Triển khai chương trình trải nghiệm dành cho thanh thiếu nhi “Học làm chiến sỹ Công an”, “Học kỳ quân đội”… nhằm trang bị kỹ năng tự bảo vệ, phòng tránh các nguy cơ bạo lực, bị xâm hại, bị bóc lột, rơi vào tệ nạn xã hội và nhiều hoạt động thiết thực giúp các em nhận thức sâu sắc các kỹ năng sống, hạn chế tình trạng  xâm hại, bạo lực trẻ em…

Cũng trong dịp này Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Vụ Gia đình – Bộ VHTT& Du lịch tổ chức tập huấn công tác Bình đẳng giới, công tác gia đình và trẻ em.

Thùy Trang