Huyện Tuyên Hóa tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019

67
Đánh giá bài viết

Ngày 25/02/2019, huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy- Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Hồ Vũ Thường, Phó chủ tịch UBND huyện đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Hoài – Phó trưởng Công an huyện báo cáo tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Các đại biểu tham dự hội nghị
Đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy- Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện đã được huyện ủy, UBND huyện Tuyên Hóa, Ban chỉ đạo 138 huyện quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Với vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Công huyện Tuyên Hóa đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; kịp thời thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Qua công tác tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin quan trọng, giúp lực lượng Công an chủ động, phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm.

 

Đồng chí Hồ Vũ Thường, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Nét nổi bật trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 đó là xây dựng mới 2 mô hình “ Thôn 3 an toàn” tại thôn 2 xã Ngư Hóa và mô hình “Tổ liên gia tự quản” tại thôn Tam Đăng xã Sơn Hóa. Tập trung cũng cố các mô hình, các tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở.

Hội nghị xác định nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019 là: Cần nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị để đẩy mạnh phong trào phát triển rộng khắp, có hiệu quả tốt. Lực lượng Công an tăng cường công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, nhằm đem lại niềm tin cho nhân dân và làm chỗ dựa cho phong trào. Quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ làm công tác ANTT ở cơ sở đủ sức giải quyết tình hình khi có vụ việc xảy ra, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Tại hội nghị một số tập thể và cá nhân tại các cơ quan, đơn vị của huyện còn báo cáo điển hình về một số tham luận trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

 

Đại tá Trần Minh Thùy, Phó Giám Đốc công an tỉnh Quảng Bình đã biểu dương sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân huyện Tuyên Hóa thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đại tá Trần Minh Thùy Phó Giám Đốc công an tỉnh Quảng Bình đã biểu dương sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân huyện Tuyên Hóa thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đồng chí mong muốn sự phối hợp có hiệu quả hơn nữa giữa lực lượng Công an huyện với các thành viên Ban chỉ đạo huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu và nhận thức đúng về các thế lực thù địch, cảnh giác đấu tranh, tố giác các loại tội phạm góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.

 

Đại tá Trần Minh Thùy Phó Giám Đốc công an tỉnh Quảng Bình trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.
Đại tá Trần Minh Thùy Phó Giám Đốc công an tỉnh Quảng Bình trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.

 

                                                                                                                                                                                                        Việt Hùng