Cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử trong nước tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử trong nước tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp hộ …
Đọc tiếp Cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử trong nước tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử trong nước tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử trong nước tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Cấp …
Đọc tiếp Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử trong nước tại Công an tỉnh Quảng Bình

Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông trong nước tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông trong nước tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc khôi …
Đọc tiếp Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông trong nước tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. …
Đọc tiếp Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình

Trình báo mất giấy thông hành tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ trình báo mất giấy thông hành tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc trình báo mất giấy thông hành. – …
Đọc tiếp Trình báo mất giấy thông hành tại Công an tỉnh Quảng Bình

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ trình báo mất hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Trình báo mất hộ chiếu phổ …
Đọc tiếp Trình báo mất hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Quảng Bình

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc gia hạn …
Đọc tiếp Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp thị thực …
Đọc tiếp Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – …
Đọc tiếp Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp …
Đọc tiếp Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình