Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho trưởng, phó công an xã

63
Đánh giá bài viết

Ngày 20/5/2024, Công an tỉnh đã phối hợp với Trường Cao đẳng CSND I tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho trưởng công an xã, phó trưởng công an xã trên địa bàn tỉnh.

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có 100 học viên là trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và được chia thành hai lớp. Lớp 1 diễn ra từ ngày 20/5 tới ngày 24/5; lớp 2 diễn ra từ ngày 27/5 tới ngày 31/5/2024.

Các đồng chí học viên sẽ được cập nhật những kiến thức mới, kiến thức nâng cao về nghiệp vụ của lực lượng Công an xã thông qua 11 chuyên đề do các giáo viên có kinh nghiệm của Trường Cao đẳng CSND I giảng dạy.

Từng đồng chí học viên phải xác định đây là dịp thuận lợi được học tập nâng cao trình độ. Sau tập huấn, các đồng chí vận dụng đúng đắn, sáng tạo đúng quy trình của pháp luật, kiến thức đã được học vào thực tiễn công tác; góp phần bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở.

MT