Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024

72
Đánh giá bài viết

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 trong lực lượng Công an nhân dân và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Công an Quảng Bình kịp thời ứng cứu người dân khi thiên tai, bão lũ xảy ra (lực lượng Công an hỗ trợ người dân trong mùa mưa bão năm 2020)

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo CA tỉnh về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự.

Chủ động các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện và các điều kiện bảo đảm sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố, thiên tai, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm ANTT, an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân; hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống sự cố, thiên tai. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để kịp thời triển khai phương án ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, rà soát các điểm xung yếu, sơ tán Nhân dân đến nơi an toàn và giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai.

Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy ƯPT CA các cấp trong chủ động phòng ngừa và ứng phó thiên tai. Thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự cho CBCS CA các cấp, nhất là CA cấp cơ sở.

Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị, sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai, nhất là tại địa bàn cơ sở, xung yếu, thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Rà soát, kiểm kê, quản lý trang thiết bị, vật tư dự phòng cho công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng vật tư, phương tiện, công tác dự phòng, dự trữ để chủ động ứng phó khi có tình huống sự cố, thiên tai xảy ra.

Chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và vi phạm pháp luật. Bảo đảm an ninh, an toàn các địa bàn, mục tiêu, công trình trọng điểm; bảo đảm TTATGT khi thiên tai xảy ra. Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường, đê điều…

NN