Khai giảng lớp tập huấn công tác quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho lực lượng Kiểm lâm và Hải quan tỉnh Quảng Bình.

175
Đánh giá bài viết

Sáng 13/3, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức mở lớp tập huấn quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh, Kiểm lâm rừng Phong Nha kẻ bàng và Hải quan. Đến dự có đồng chí Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng, chi cục Kiểm lâm tỉnh, các đồng chí Chỉ huy PC64, PK20 Công an tỉnh cùng các học viên của hai lực lượng. 

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 7 ngày, học viên sẽ được các giảng viên giới thiệu và truyền đạt những kiến thức, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, hướng dẫn các thao tác bắn súng tiểu liên AK, súng K59, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và vai trò trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm, Hải quan trong công tác quản lý và thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, để có đủ tiêu chuẩn và chuyên môn nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng  vũ khí, công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, trách nhiệm quản lý nhà nước, kỹ năng bảo quản, sử dụng một số loại vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ để phục vụ nhiệm vụ chính của mỗi lực lượng trong tình hình hiện nay.

TT