Công an huyện Tuyên Hóa tăng cường xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân trên địa bàn

807

Huyện Tuyên Hóa nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Bình, phía Bắc giáp các huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh, phía Nam giáp huyện Bố Trạch, phía Đông giáp huyện Quảng Trạch, phía Tây giáp huyện Minh Hóa và nước bạn Lào với 3,5km đường biên giới. Toàn huyện có 19 xã và 01 thị trấn, gồm 23.731 hộ, với 89.595 nhân khẩu, trong đó có 17.418 tín đồ theo đạo công giáo, được phân bố ở 19 xã, thị trấn, sinh hoạt tại 05 giáo xứ, 21 giáo họ, có 07 linh mục hoạt động mục vụ trên địa bàn và có hơn 600 phật tử phật giáo sinh hoạt tôn giáo tại 02 chùa, 01 Ban trị sự Hội phật giáo Việt Nam huyện. Năm 2017, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện Tuyên Hoá cũng gặp không ít khó khăn, thách thức: Các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước tiếp tục lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền ra sức đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng với nhiều âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt. Trên địa bàn huyện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động tôn giáo trái pháp luật vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Bên cạnh đó, những thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của 02 đợt lũ lụt cuối năm 2016 và cơn bão số 10 trong năm 2017 đã tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống của nhân dân, cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của địa phương. Song, lực lượng Công an huyện đã nỗ lực, cố gắng, cùng với đảng bộ và nhân dân huyện nhà hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Một góc đồi núi của huyện Tuyên Hóa

Nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, sự nghiệp bảo vệ ANTT là sự nghiệp của toàn dân, vận động và tổ chức quần chúng tham gia vào công việc của cách mạng là vấn đề chiến lược xuyên suốt. Từ đặc điểm tình hình địa bàn, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện xác định: Không ngừng tăng cường xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân là chiến lược cơ bản, then chốt, xuyên suốt để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cũng như xây dựng lực lượng Công an huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Từ đó, Công an huyện đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Bộ Công an về xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 25 – NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trương ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28 – NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trương ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 21/4/2014 của Bộ Công an về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Công an huyện tích cực vận động nhân dân tăng cường xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, chiến lược, biên giới, giáp ranh, vùng đồng bào tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức sơ kết, tổng kết nhiều chuyên đề công tác để trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự; mở nhiều đợt vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng gia đình, khu dân cư, xã, phường, doanh nghiệp, đơn vị, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự, không có ma túy, tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng, cháy, nổ, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.

Để tổ chức, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an huyện đã tham mưu cho Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó tập trung tham mưu xây dựng các mô hình ở những địa bàn phức tạp, có đông đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số. Từ thực tiễn xây dựng phong trào, nhiều mô hình tự quản về ANTT của nhân dân được hình thành, hoạt động tích cực và có hiệu quả cao như: Mô hình “Xã bình yên, gia đình hòa thuận” ở xã Thanh Thạch; “Thôn bình yên” ở Bắc Sơn, xã Thanh Hóa; “Thôn an toàn làm chủ về ANTT” ở Kim Lịch, xã Kim Hóa; “6 không, 3 phòng” ở cụm giáo dân Ba Cồn, xã Thạch Hóa; “Họ giáo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu” ở thôn Chợ Cuồi xã Tiến Hóa; “Bản làng bình yên” tại bản Cà Xen, xã Thanh Hóa; “Thôn bản an toàn” tại bản Cáo, xã Lâm Hóa. Đặc biệt mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” ở 34/34 điểm dân cư của xã Hương Hóa là mô hình nhân dân tự xây dựng, nhiều năm liền là mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Công an tỉnh, mô hình “Cựu chiến binh với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” ở thôn Đồng Giang xã Đồng Hóa là mô hình tiêu biểu của huyện. Qua hoạt động của các mô hình đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh, đóng góp nhiều thành tích trong công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở. Bên cạnh đó, Công an huyện đã tập trung xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sâu rộng đến từng cụm dân cư, cơ quan doanh nghiệp. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Năm 2017 đã tổ chức họp dân tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào toàn dân tham gia bỏ phiếu tố giác tội phạm tại 348 điểm, có 25.891 lượt người tham gia; củng cố, duy trì hoạt động của 50 mô hình, điển hình tiên tiến, phát động mỗi đội nghiệp vụ, đồn, Công an thị trấn đăng ký một mô hình dân vận khéo hoạt động có hiệu quả, lấy đây làm tiêu chí bình xét thi đua hàng năm, phát động toàn thể CBCS Công an huyện ủng hộ 01 ngày lương để nhận giúp đỡ 02 thôn đặc biệt khó khăn tại xã Thanh Thạch và xã Kim Hóa; Đồn Công an Tân Ấp đã tổ chức cho CBCS đến từng tận thôn bản của 2 xã Thanh Hóa, Lâm Hóa sửa chữa từng chiếc xe đạp hỏng cho các em học sinh là người dân tộc thiểu số. Đặc biệt, trong những ngày của đợt lũ kép lịch sử năm 2016 và cơn bão số 10 năm 2017 xảy ra trên địa bàn huyện, toàn lực lượng Công an huyện đã không quản ngày đêm, mưa gió, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự huyện đồng loạt ra quân đến các điểm ngập lụt sâu, thiệt hại nặng để giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ…

Nhờ đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nên nhận thức của quần chúng nhân dân về thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ngày càng được nâng cao, tích cực vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, giữ vững tình hình ANTT tại từng cụm dân cư. Đồng thời, thông qua phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng nghìn nguồn tin liên quan ANTT, trong đó có hàng trăm tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giúp điều tra làm rõ hàng chục vụ việc, đối tượng liên quan (Trong năm 2017, đã tổ chức điều tra khám phá kết luận 26/29 vụ xâm phạm TTXH, bắt xử lý 38 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 175.598.820 đồng; bắt 05 vụ, 06 đối tượng phạm tội vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2,626 gam heroin và 10,091 gam Methamphetaminne, triệt xóa 03 tụ điểm phức tạp về ma túy; điều tra xử lý 56 vụ/53 đối tượng liên quan vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; bắt, vận động đầu thú 02 đối tượng có quyết định truy nã…).

Những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện công tác xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân trên địa bàn đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà; sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an và nhân dân ngày càng bền chặt, nhân dân ngày càng tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ và phối hợp cùng với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thời gian tới để tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân được vững chắc, Công an huyện Tuyên Hóa tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tiếp tục đề ra chương trình hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với từng giai đoạn, đặc điểm tình hình địa phương để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhất là tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 21/4/2014 của Bộ Công an về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

2. Tập trung nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác dân vận phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn cụ thể; kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp vận động quần chúng với các biện pháp công tác khác của ngành, giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; giữa phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và ở từng địa bàn dân cư.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động và tội phạm; tham gia thực hiện các Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phát hiện, tố giác tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đảm nhiệm việc cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng… để tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

4. Vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đi đôi với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, kiên quyết chống các biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phong trào, vận động quần chúng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực vận động quần chúng, không ngừng xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

5. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Công an huyện với Quân sự huyện, Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ngành, đoàn thể… trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; làm tốt công tác nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm đưa phong trào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hoạt động có hiệu quả.

6. Đẩy mạnh phát động thực hiện phong trào “3 cùng với dân” (Cùng ăn, cùng ở, cùng làm) trong toàn lực lượng, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự sâu sát địa bàn, thực sự gần gũi với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tranh thủ sự đồng tình, phối hợp của người dân với lực lượng Công an. Tăng cường trấn áp tội phạm để tạo dựng niềm tin cho nhân dân; các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân phải được tôn trọng và bảo vệ, qua đó nhằm tổ chức, động viên, quy tụ quần chúng nhân dân phát huy cao độ tính tích cực, tự giác trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT tại cơ sở, không ngừng củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.

Thượng tá Trần Quang Hiếu     

Trưởng Công an huyện Tuyên Hóa